Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Binance Custody hoàn tất chứng thực SOC 2 Loại 2

subTitle
2022-12-01

Chúng tôi vui mừng thông báo Binance Custody đã hoàn tất chứng thực SOC 2 Loại 1 và SOC 2 Loại 2. Việc hoàn tất chứng thực này thể hiện cam kết bảo mật thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi và kết thúc một năm với một loạt quy trình kiểm tra bảo mật. Các quy trình kiểm tra này cũng bao gồm chứng nhận ISO 27001 và ISO 27701 và thử nghiệm thâm nhập từ bên ngoài mới được tiến hành trên nền tảng của mình.

Báo cáo SOC 2 Loại 2 đã được một kiểm toán viên độc lập xác minh và tiến thêm một bước nữa trong việc đánh giá các biện pháp kiểm soát nội bộ của tổ chức. Báo cáo đạt được điều này bằng cách đánh giá mức độ hiệu quả của các biện pháp kiểm soát đó trong việc duy trì tính bảo mật của nền tảng và bảo vệ dữ liệu khách hàng trong một khoảng thời gian dài. 

Athena Yu, Phó chủ tịch Binance Custody chia sẻ: “Kể từ khi ra mắt dịch vụ, ưu tiên của chúng tôi là xây dựng một nền tảng lưu ký mà các tổ chức có thể tin tưởng giao phó việc bảo mật tài sản và dữ liệu của họ". “Việc nhận được chứng thực SOC 2 Loại 2 càng củng cố thêm ưu tiên này và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cũng như duy trì mức độ bảo mật và tuân thủ hoạt động cao nhất cho khách hàng của mình.” 

Trong tương lai, Binance Custody sẽ trải qua các quy trình kiểm tra quản lý rủi ro và bảo mật này hằng năm. Nhóm sẽ duy trì các tiêu chuẩn này và đảm bảo các tổ chức có thể tiếp tục tham gia an toàn vào nền kinh tế tài sản kỹ thuật số bằng cách lưu trữ và quản lý tài sản trên cơ sở hạ tầng lưu ký cấp tổ chức của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ theo email sales@binanceinstitutional.com