Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Binance được cấp Giấy phép Dịch vụ tài chính từ Thị trường toàn cầu Abu Dhabi

2022-11-15

Binance nhận được Giấy phép Dịch vụ tài chính từ Cơ quan quản lý Dịch vụ tài chính của Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (FSRA)

Binance, nhà cung cấp dịch vụ blockchain hàng đầu trên thế giới, hôm nay đã thông báo rằng họ đã nhận được Giấy phép Dịch vụ tài chính (FSP) từ Cơ quan quản lý Dịch vụ tài chính (FSRA) của Thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM), trung tâm tài chính quốc tế tại thủ đô của tiểu vương quốc ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. 

Cùng với những nỗ lực mở rộng của Binance ở Trung Đông, FSP sẽ cho phép gã khổng lồ blockchain cung cấp dịch vụ lưu ký cho các khách hàng chuyên nghiệp, miễn là họ đáp ứng các điều kiện của FSP do FSRA vạch ra.

FSRA của ADGM đã giới thiệu khuôn khổ quy định về Tài sản ảo riêng biệt và toàn diện đầu tiên trên thế giới vào năm 2018 để cung cấp các quy định và điều khoản hoặc tổ chức toàn diện và mạnh mẽ. Với mục đích củng cố và chuyển đổi nền kinh tế của Abu Dhabi, ADGM đã củng cố vị thế là một trung tâm toàn cầu và nền tảng kinh doanh hàng đầu cho các hoạt động tài sản ảo.

Ngài Ahmed Jasim Al Zaabi, Chủ tịch ADGM cho biết: “Chúng tôi chúc mừng Binance vì đã đảm bảo FSP cung cấp sản phẩm và dịch vụ của họ trong khu vực MENA. Khung quản lý tài sản ảo mạnh mẽ và minh bạch của chúng tôi là xương sống trong chiến lược của ADGM nhằm thúc đẩy một môi trường đáng tin cậy và được quản lý tốt, mở đường cho sự đổi mới bền vững trong lĩnh vực tài chính và củng cố vị thế của UAE như một thị trường tiền mã hóa toàn cầu đang tăng tốc nhanh chóng, với Abu Dhabi và ADGM là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ các hoạt động và R&D (Nghiên cứu và phát triển) của Binance trong ADGM để phát triển các giải pháp cho nền kinh tế Web3.0.”

Richard Teng, Giám đốc Khu vực MENA và châu Âu đã nhận xét: “Binance cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và thành phố có tư duy tiến bộ để phát triển một khung pháp lý rõ ràng và có lợi, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường và sự an toàn của người tiêu dùng. Làm việc với ADGM và FSRA là một quá trình hợp tác cao, nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác giữa ngành tiền mã hóa và lĩnh vực công. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến sự phát triển và thịnh vượng liên tục của Abu Dhabi với tư cách là trung tâm toàn cầu hàng đầu cho các hoạt động tài sản ảo. Chúng tôi biểu dương ADGM vì đã tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ sinh thái blockchain ở địa phương.”

Dominic Longman, Giám đốc điều hành cấp cao của Binance (AD), lưu ý: “Việc có được giấy phép này là một bước quan trọng trong sự phát triển của Binance tại Abu Dhabi và phản ánh lập trường tiến bộ của thành phố đối với tài sản ảo. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục củng cố mối quan hệ cộng sinh với ADGM và thành phố Abu Dhabi, đồng thời mong muốn cung cấp cho các tổ chức đầu tư một nền tảng an toàn và đáng tin cậy cho các hoạt động tài sản ảo. Đây mới chỉ là khởi đầu cho Binance Abu Dhabi. Chúng tôi hy vọng rằng cả đội ngũ của chúng tôi lẫn bối cảnh blockchain địa phương đều sẽ phát triển và lớn mạnh.”