Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel

Việt Nam Bitcoin Pizza Day

2022-05-19

Chào mừng Bitcoin Pizza Day cùng Binance!

Bạn thân mến,

Vào ngày 22/05/2010, lập trình viên Laszlo Hanyecz đã trả 10.000 BTC để mua 2 chiếc bánh Pizza. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử của công nghệ thời hiện đại. Cho thấy bước đột phá của công nghệ vào thực tế. Nếu ngày đó Laszlo không sử dụng 10.000 Bitcoin đó để mua Pizza thì Bitcoin mãi mãi là một con số trên máy tính và không có ứng dụng thực tế. 

Do đó, để ăn mừng kỷ niệm 12 năm sự xuất hiện giao dịch bằng Bitcoin đầu tiên trên thế giới, Binance Việt Nam ra mắt chương trình dự đoán giá Bitcoin vô cùng hấp dẫn như sau:

Hoạt động:

Vào ngày 21 và trước 12:00pm ngày 22/05/2022, hãy vào trang Facebook Binance Việt Nam và comment dự đoán giá Bitcoin (cặp BTC/BUSD) trên Binance tại thời điểm 19:00:00 ngày 22/05/2021.

50 người dùng với dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất sẽ nhận được 25 BUSD mỗi người, với điều kiện có ít nhất một giao dịch trị giá 50$ phát sinh trên Binance trong ngày 21 hoặc 22/05/2022. 

Điều khoản và điều kiện (vui lòng đọc kỹ):

- Người dùng cần đăng ký tại link này: https://forms.gle/LAkSA6Jd5RizU5iH6 

- Người dùng cần có 1 giao dịch trị giá ít nhất 50$ trên sàn Binance vào ngày 21 hoặc 22/05/2022

- Người dùng cần bình luận trên facebook post của chương trình và đưa ra dự đoán giá trước 12:00pm, ngày 22/5/2022.

- Trong trường hợp nhiều người dùng có dự đoán giá giống nhau, những người dự đoán trước sẽ nhận được phần thưởng.

- Người dùng không thể chỉnh sửa bình luận hoặc dự đoán giá của mình. Nếu dự đoán giá được chỉnh sửa, nó sẽ bị loại.

- Phân phối phần thưởng: chúng tôi sẽ sử dụng BUSD tại thời điểm phân phối. 

- Phần thưởng sẽ được chuyển về tài khoản người dùng trong vòng 7 ngày sau sự kiện.

- Binance có quyền loại bỏ những người tham gia vi phạm quy tắc của chương trình.

- Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ điều kiện hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Chúc các bạn may mắn!


Kết quả: 

Giá BTC/BUSD tại thời điểm 19:00:00 ngày 22/05/2022 giờ Việt Nam: 29918

50 người chiến thắng với dự đoán gần đúng nhất. Giải thưởng 25 BUSD cho mỗi người dùng.

STT
UID
Giá dự đoán
STT
UID
Giá dự đoán
1
**2642017
29868
11
**672318
30102
2
**159927
29946
12
**067269
30150
3
**5981795
29944
13
**3838182
29877
4
**273258
29855
14
**0376978
29980
5
**9286522
30132
15
**9680766
30125
6
**3581559
29954
16
**9615711
29954
7
**786832
30128
17
**967902
30134
8
**9582625
30000
18
**8466882
29962
9
**0360079
29888
19
**8930792
30000
10
**150596
29938
20
**0190583
29895
STT
UID
Giá dự đoán
STT
UID
Giá dự đoán
21
**3006892
30100
31
**3980814
30128
22
**6215681
29887
32
**409376
29876
23
**2787618
30005
33
**7159212
29980
24
**8840048
30000
34
**1657760
29930
25
**5430406
30127
35
**0767834
29929
26
**0745349
29905
36
**7557123
29850
27
**5605928
30076
37
**2095661
29867
28
**8435608
30053
38
**1724266
30132
29
**8632916
29850
39
**918929
30032
30
**5270323
29879
40
**9072224
29865
STT
UID
Giá dự đoán
STT
UID
Giá dự đoán
41
**5792365
30027
46
**0855576
30100
42
**141211
29850
47
**9058653
30129
43
**244906
30000
48
**3375407
29865
44
**123836
29880
49
**2471507
30090
45
**4484223
30120
50
**8061175
30000