Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Trao yêu thương, tặng NFT trị giá 5.000.000 VND cho người phụ nữ của bạn!

2022-03-07

Trao yêu thương, tặng NFT cho người phụ nữ đáng quý của bạn!

Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ - 8/3, hãy cùng chúng tôi chia sẻ tình cảm và bày tỏ sự trân trọng đến những người phụ nữ mà bạn yêu quý nhất!

HOẠT ĐỘNG A: PHẦN THƯỞNG NFT TRỊ GIÁ 250 USD CHO NGƯỜI PHỤ NỮ BẠN YÊU 

Chia sẻ với chúng tôi một hình ảnh bất về người phụ nữ của bạn cùng đôi điều khiến bạn yêu quý và trân trọng trên Facebook của mình để có thể nhận về những phần quà ý nghĩa và giá trị nhất cho cô ấy. 

Phần thưởng Siêu đặc biệt: 

Người tham gia đăng ảnh đạt được nhiều lượng tương tác nhất (gồm, like, share, re-share) sẽ nhận được một NFT trị giá 100 USD. Đặc biệt nhất, hình ảnh bạn đăng sẽ được artist của Binance vẽ lại thành một tác phẩm nghệ thuật và đúc thành NFT và có thể đổi sang giá trị 100 BUSD. 

Phần thưởng Ý nghĩa: 

Chúng tôi sẽ chọn ra 3 câu chuyện chia sẻ ấn tượng nhất để trao thưởng với phần thưởng trị giá 50 USD cho mỗi phần. Tiêu chí lựa chọn người thắng cuộc sẽ so ban tổ chức của Binance quyết định.

Thời gian diễn ra chương trình: 08/03/2021

Yêu cầu:

  • Bài đăng Facebook của bạn cần được đặt ở chế độ công khai

  • Bài đăng BẮT BUỘC phải có hashtag #BinanceVN83 (nếu không có hashtag chúng tôi sẽ không thể tìm ra bài viết của bạn) 

  • Chia sẻ blog này về Facebook của bạn 

HOẠT ĐỘNG B: Giao dịch trên Binance P2P, nhận hoàn tiền $8,3 vào ngày 8/3 

Vào ngày 8/3, 300 người dùng đầu tiên giao dịch với lệnh trị giá tối thiểu 38 USD trên P2P sẽ được hoàn tiền $8.3 cho mỗi giao dịch. Chương trình áp dụng theo cơ chế, ai tham gia trước sẽ nhận được hoàn tiền trước, cho đến khi hết 300 lượt.

Chương trình này chỉ áp dụng cho người giao dịch Binance P2P lần đầu. 

Điều kiện và Điều khoản:

  • Binance có quyền chỉnh sửa hoặc hủy bỏ bất kỳ điều kiện hoặc điều khoản nào của chương trình 

  • Tất cả người tham gia đều phải có tài khoản Binance đã được xác thực

  • Bất kỳ người dùng nào có hành vi lừa đảo, sẽ bị loại khỏi chương trình

  • Người chiến thắng cần cung cấp UID của tài khoản Binance để nhận thưởng

  • Phần thưởng sẽ được trao bằng BUSD

  • Phần thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi chương trình kết thúc

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

UID
Phần thưởng cho bài dự thi 8/3 (BUSD)
XX037527
$100.0
XX793362
$50.0
XX3422152
$50.0
XX768457
$50.0
UID
Phần thưởng cashback
XX8722092
$8.3
XX714312
$8.3
XX4740919
$8.3
XX5398015
$8.3
XX4183262
$8.3
XX9428742
$8.3
XX7566283
$8.3
XX5935090
$8.3
XX4472729
$8.3
XX0225445
$8.3
XX9434391
$8.3
XX1848503
$8.3
XX7161608
$8.3
XX8873227
$8.3
XX4326842
$8.3
XX9296725
$8.3
XX3695208
$8.3
XX6439698
$8.3
XX5308896
$8.3
XX2447848
$8.3
XX9370385
$8.3
XX0437224
$8.3
XX2425115
$8.3
XX9563346
$8.3
XX9761401
$8.3
XX731646
$8.3
XX7027956
$8.3
XX3013950
$8.3
XX5095056
$8.3
XX3009494
$8.3
XX2728642
$8.3
XX4529380
$8.3
XX1036379
$8.3
XX9763036
$8.3
XX9511145
$8.3
XX9291701
$8.3
XX390683
$8.3
XX7223913
$8.3
XX3271150
$8.3
XX8363124
$8.3
XX4216479
$8.3
XX9764414
$8.3
XX5518894
$8.3
XX8530497
$8.3
XX9426933
$8.3
XX0162629
$8.3
XX332476
$8.3
XX5086216
$8.3
XX9646852
$8.3
XX5955241
$8.3
XX8183285
$8.3
XX9106106
$8.3
XX0335116
$8.3
XX8153606
$8.3
XX9500686
$8.3
XX5618638
$8.3
XX7905904
$8.3
XX8344327
$8.3
XX8864684
$8.3
XX3562469
$8.3
XX5071618
$8.3
XX9437671
$8.3
XX4674117
$8.3
XX0723457
$8.3
XX1274771
$8.3
XX535528
$8.3
XX117063
$8.3
XX9378547
$8.3
XX9658467
$8.3
XX6370578
$8.3
XX1808925
$8.3
XX4899193
$8.3
XX9174467
$8.3
XX7743977
$8.3
XX3108493
$8.3
XX881865
$8.3
XX7744187
$8.3
XX8874465
$8.3
XX1550759
$8.3
XX6132683
$8.3
XX0810679
$8.3
XX7450698
$8.3
XX8607661
$8.3
XX295112
$8.3
XX1436458
$8.3
XX8619726
$8.3
XX1779972
$8.3
XX7609684
$8.3
XX168392
$8.3
XX9984065
$8.3
XX9377393
$8.3
XX6946729
$8.3
XX9100322
$8.3
XX0152148
$8.3
XX9164215
$8.3
XX9569319
$8.3
XX5860482
$8.3
XX0238342
$8.3
XX7575346
$8.3
XX6769562
$8.3
XX3981835
$8.3
XX7740293
$8.3
XX6489296
$8.3
XX9767363
$8.3
XX1454552
$8.3
XX8868939
$8.3
XX630790
$8.3
XX7614050
$8.3
XX3069853
$8.3
XX0042825
$8.3
XX1311616
$8.3
XX9363654
$8.3
XX0637193
$8.3
XX2453575
$8.3
XX9767145
$8.3
XX8148080
$8.3
XX1460224
$8.3
XX0727316
$8.3
XX2876790
$8.3
XX4977914
$8.3
XX5864425
$8.3
XX0309323
$8.3
XX1157486
$8.3
XX7136739
$8.3
XX7475453
$8.3
XX832824
$8.3
XX0327695
$8.3
XX4967834
$8.3
XX0067204
$8.3
XX5916317
$8.3
XX2416045
$8.3
XX4311429
$8.3
XX9579269
$8.3
XX9013771
$8.3
XX7629685
$8.3
XX9630362
$8.3
XX9014449
$8.3
XX909577
$8.3
XX1945291
$8.3
XX2632174
$8.3
XX9289080
$8.3
XX9773070
$8.3
XX2130756
$8.3
XX4232412
$8.3
XX9775410
$8.3
XX387882
$8.3
XX0569773
$8.3
XX9371733
$8.3
XX8130347
$8.3
XX4031861
$8.3
XX9245701
$8.3
XX645831
$8.3
XX9433828
$8.3
XX8586631
$8.3
XX0062453
$8.3
XX6017119
$8.3
XX9423618
$8.3
XX7869171
$8.3
XX8092962
$8.3
XX5602967
$8.3
XX785962
$8.3
XX4031929
$8.3
XX9776892
$8.3
XX6060907
$8.3
XX7459106
$8.3
XX6362129
$8.3
XX8895308
$8.3
XX5440633
$8.3
XX9499784
$8.3
XX8619776
$8.3
XX4877918
$8.3
XX3564417
$8.3
XX7230313
$8.3
XX6077565
$8.3
XX9106288
$8.3
XX5539584
$8.3
XX9719565
$8.3
XX0446940
$8.3
XX9820917
$8.3
XX7768340
$8.3
XX656282
$8.3
XX2542987
$8.3
XX7743733
$8.3
XX4820626
$8.3
XX9575525
$8.3
XX7153074
$8.3
XX010296
$8.3
XX7994531
$8.3
XX2345129
$8.3
XX7544204
$8.3
XX4979422
$8.3
XX9821174
$8.3
XX980132
$8.3
XX9821476
$8.3
XX6633181
$8.3
XX6568533
$8.3
XX8606905
$8.3
XX003985
$8.3
XX8389236
$8.3
XX6240597
$8.3
XX4896778
$8.3
XX8896756
$8.3
XX1219955
$8.3
XX9777127
$8.3
XX0190679
$8.3
XX1779050
$8.3
XX9767812
$8.3
XX5861115
$8.3
XX1375697
$8.3
XX9821657
$8.3
XX9762352
$8.3
XX5268196
$8.3
XX4604891
$8.3
XX4925143
$8.3
XX2285503
$8.3
XX757900
$8.3
XX9370435
$8.3
XX6567537
$8.3
XX2888445
$8.3
XX9772352
$8.3
XX5787362
$8.3
XX395588
$8.3
XX9165137
$8.3
XX5387584
$8.3
XX7074891
$8.3
XX9771484
$8.3
XX9099735
$8.3
XX5380414
$8.3
XX7817641
$8.3
XX8939743
$8.3
XX8067152
$8.3
XX0230337
$8.3
XX182387
$8.3
XX296521
$8.3
XX9325343
$8.3
XX072733
$8.3
XX3231626
$8.3
XX5150061
$8.3
XX0865043
$8.3
XX3604357
$8.3
XX0594680
$8.3
XX3366024
$8.3
XX4844211
$8.3
XX9772971
$8.3
XX2699147
$8.3
XX7167035
$8.3
XX4292996
$8.3
XX2494065
$8.3
XX4846186
$8.3
XX9641783
$8.3
XX825991
$8.3
XX2236594
$8.3
XX0886344
$8.3
XX1065000
$8.3
XX3450592
$8.3
XX5967026
$8.3
XX2099965
$8.3
XX9808635
$8.3
XX8922153
$8.3
XX9773202
$8.3
XX8752625
$8.3
XX6671058
$8.3
XX6470067
$8.3
XX6785314
$8.3
XX7811787
$8.3
XX9830774
$8.3
XX4858782
$8.3
XX8609126
$8.3
XX9084227
$8.3
XX9828669
$8.3
XX9421320
$8.3
XX0792752
$8.3
XX9828165
$8.3
XX4628680
$8.3
XX3318359
$8.3
XX758577
$8.3
XX7234087
$8.3
XX783731
$8.3
XX9500744
$8.3
XX3055372
$8.3
XX6229406
$8.3
XX9364715
$8.3
XX0358771
$8.3
XX3743455
$8.3
XX9834258
$8.3
XX8871214
$8.3
XX0396105
$8.3
XX5517491
$8.3
XX9834262
$8.3
XX9420041
$8.3
XX9160341
$8.3
XX9830691
$8.3
XX134104
$8.3
XX9377130
$8.3
XX9832943
$8.3
XX6572856
$8.3
XX936836
$8.3
XX9560587
$8.3
XX520850
$8.3
XX5247408
$8.3