Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Nhận NFT Siêu hiếm gồm cả NFT MAYC với tổng trị giá +100 ETH cùng BIG APE GIVEAWAY của BINANCE!

2022-08-02

Cơ hội để bạn trở thành chủ sở hữu của hàng loạt NFT Siêu hiếm, gồm cả MAYC trị giá hơn 20 ETH mỗi chiếc và tổng quỹ thưởng +100 ETH  khi trở thành người dùng Binance hoặc thực hiện những thử thách sau!

Chỉ cần hoàn thành 1 trong những nhiệm vụ sau, người dùng sẽ nhận được 1 lượt tham gia quay số may mắn Big Binance Ape Giveaway để nhận NFT từ quỹ thưởng.

Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 6 lượt tham gia bằng cách hoàn tất các nhiệm vụ dưới đây.

Với người dùng chưa đăng ký

 • Đăng ký Binance sử dụng code giới thiệu "APEGIVEAWAY" hoặc bấm vào đây và hoàn tất các bước xác minh tài khoản trước 06:59 AM ngày 14 tháng 8, 2022 (Giờ VN)

Với người dùng đã đăng ký + Người dùng mới muốn nhận thêm lượt tham gia 

Tham gia đơn giản chỉ bằng cách thực hiện giao dịch spot trị giá tương đương $50 USD hoặc hơn trước 06:59 AM ngày 14 tháng 8, 2022 (Giờ VN). Nhận thêm 1 lượt tham gia cho mỗi thử thách hoàn thành dưới đây trước khi chương trình kết thúc:

 • Hoàn tất xác minh tài khoản(KYC) 

 • Thực hiện giao dịch Spot với tối thiểu 10 BUSD

 • Đạt tổng khối lượng giao dịch Spot tối thiểu từ 50 BUSD

 • Mời tối thiểu 5 tài khoản mới có hoàn thành xác minh trên Binance 

 • Mời tối thiểu 5 tài khoản thực hiện giao dịch lần đầu trên Binance 

Mời tối thiểu 5 tài khoản mua NFT lần đầu 

Tham gia ngay

Người chiến thắng sẽ được liên hệ và thông báo vào ngày 28 tháng 8, 2022 trên Binance Live

Những hướng dẫn hữu ích giúp bạn tham gia chương trình:

Bạn có câu hỏi hoặc muốn tham gia cộng đồng Binance trên mạng xã hội?

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook 

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn

Binance có toàn quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.

Chương trình BIG BINANCE APE Giveaway 2022

Điều khoản và Điều kiện Tham gia

 1. Điều kiện: Thử thách chỉ dành cho những người (i) từ mười tám (18) tuổi trở lên (hoặc từ độ tuổi được coi là người thành niên theo quy định của pháp luật tại khu vực Người tham gia cư trú) tại thời điểm tham gia, có số hộ chiếu hợp lệ; (ii) có tài khoản email đang hoạt động, đã truy cập Internet trước khi bắt đầu Giai đoạn thử thách và (iii) đáp ứng tất cả các tiêu chí tham gia khác được quy định trong các thông báo, tài liệu quảng cáo hoặc các thông tin liên lạc khác được cung cấp cho Người tham gia liên quan đến Thử thách ("Tài liệu thử thách").

 2. Cách tham gia: Thử thách sẽ bắt đầu và kết thúc vào một thời điểm cụ thể do Binance quy định (được gọi là "Thời gian Thử thách"). Phương thức tham gia Thử thách sẽ được nêu rõ trong nội dung chương trình và tất cả các lượt tham gia phải đăng ký trong Thời gian Thử thách. Những người tham gia có thể đăng ký theo hướng dẫn được nêu trong nội dung chương trình. Thời gian Thử thách của hoạt động này như sau: từ 07:00 AM 11/07/2022 từ 06:59 AM ngày 14/08/2022 (Giờ VN)

 3. Ngày mở, đóng, quay số và công bố kết quả 

Chương trình bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 2022 lúc 07:00 AM và Kết thúc vào 06:59 AM ngày 14 tháng 8 Giờ VN (“Thời gian Thử thách”). 

 1. Quay số may mắn

Hoạt động quay số may mắn sẽ được thực hiện và công bố kết quả vào ngày 28 tháng 8 2022. Mỗi người tham gia hợp lệ sẽ được khớp với một vé được đánh số cụ thể. Chương trình sẽ quay số và chọn ra ngẫu nhiên mười bốn (14) người chiến thắng từ danh sách toàn bộ những người tham gia bằng một công cụ quay số có chứng nhận. 

 1. Phần thưởng

Quỹ thưởng khủng với các NFT với tổng trị giá hơn 100 ETH

 1. Lựa chọn người chiến thắng và thông báo kết quả

Lựa chọn người chiến thắng và thông báo kết quả: Người chiến thắng hoặc những người chiến thắng (mỗi người là “Người chiến thắng”) của Thử thách sẽ được xác định theo phương pháp được xác định  theo quyết định riêng và tuyệt đối của Binance. Đây là Thử thách về kỹ năng, và yếu tố cơ hội sẽ không được cân nhắc để chọn ra người chiến thắng. "Người chiến thắng" của Thử thách sẽ được xác định bởi Binance dựa trên Quy tắc chọn thưởng và. Phần thưởng sẽ được trao cho các chủ tài khoản email dùng để đăng ký và đã được xác thực và đã hoàn tất quy trình xác minh cá nhân trung cấp của Binance. Người chiến thắng sẽ được thông báo trong vòng mười (10) ngày (hoặc tùy theo thời gian do Binance chỉ định) sau khi lựa chọn Người chiến thắng hoặc sau khi kết thúc Thời gian Thử thách bằng thông báo trong ứng dụng, qua email, qua điện thoại (số điện thoại được cung cấp cùng khi đăng ký) hoặc phương thức khác do Binance chỉ định. Nếu không liên lạc được với Người chiến thắng sau khi đã thực hiện các nỗ lực hợp lý và/hoặc Người chiến thắng không phản hồi để xác nhận địa chỉ email của mình trong vòng một (1) ngày (hoặc thời gian khác do Binance chỉ định) kể từ khi email thông báo ban đầu được gửi đi, Người chiến thắng sẽ bị hủy tư cách nhận Giải thưởng. Khi tham gia Thử thách, Người tham gia đồng ý rằng Binance có quyền thông báo công khai Người chiến thắng trên trang web Binance, thông qua ứng dụng Binance hoặc theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter)) mà họ cho là phù hợp.

 1. Miễn trừ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại: Khi tham gia Thử thách, Người tham gia đồng ý đảm bảo, bảo vệ Binance và các pháp nhân liên quan đến thử thách trước mọi trách nhiệm pháp lý đối với khiếu nại, thiệt hại, thương tích hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời cũng từ bỏ mọi quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào, từ hoặc liên quan đến, (i) việc tham gia vào Thử thách, (ii) không giới hạn ở, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản dù phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc chấp nhận, sở hữu, sử dụng sai hoặc sử dụng Giải thưởng, (iii) phỉ báng, xâm phạm quyền hình ảnh hoặc xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến Thử thách hoặc việc chấp nhận và sử dụng Giải thưởng và (iv) vi phạm bản quyền, vi phạm nhãn hiệu hoặc bất kỳ hành động nào khác liên quan đến sở hữu trí tuệ phát sinh từ hoặc liên quan đến Thử thách, Giải thưởng hoặc hoạt động quảng cáo và tiếp thị của Binance liên quan đến Thử thách, Người tham gia hoặc Người chiến thắng, trong mọi trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở: (a) sự can thiệp trái phép của người khác vào Thử thách; (b) lỗi kỹ thuật liên quan đến máy tính, máy chủ, nhà cung cấp hoặc điện thoại, đường dây mạng; (c) lỗi in ấn; (d) thư bị thất lạc, gửi trễ, thiếu bưu phí, gửi nhầm địa chỉ hoặc không gửi được; (e) sai sót trong việc quản lý Thử thách hoặc xử lý các bài dự thi; hoặc (f) thương tích hoặc thiệt hại về người hoặc tài sản (bao gồm đối với bất kỳ hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động nào do tham gia hoặc truy cập hoặc tải về thông tin liên quan đến Thử thách), có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, từ việc Người tham gia tham dự Thử thách hoặc việc nhận hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng nào. Người tham gia phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với các thương tích hoặc thiệt hại phát sinh hoặc bị kiện là phát sinh từ việc tham gia Thử thách hoặc việc chấp nhận, nhận hoặc sử dụng Giải thưởng hoặc bất kỳ thành phần Giải thưởng nào. Người tham gia cũng đồng ý rằng dù có vì bất kỳ nguyên nhân khởi kiện nào, trách nhiệm pháp lý của Binance và/hoặc các Pháp nhân liên quan đến thử thách sẽ chỉ giới hạn trong giá trị của Giải thưởng và trong mọi trường hợp, Pháp nhân liên đến thử thách sẽ không phải chịu phí luật sư.

 2. Lưu ý rủi ro: Người tham gia hiểu rõ rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số (tiền kỹ thuật số, các sản phẩm phái sinh của chúng hoặc các loại tài sản số hóa khác có một giá trị nhất định), đồng thời nên cẩn trọng và giao dịch có trách nhiệm trong khả năng của mình; Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi giao dịch nào dẫn đến tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp.

 3. Quyền riêng tư: Tất cả các thông tin được gửi thông bởi Người tham gia và được ghi nhận bởi Binance theo bản đăng ký của Người tham gia sẽ phải tuân theo và sẽ được xử lý theo các Điều khoản trên trang web của Binance, có tại: https://www.binance.com/​en/​terms ("Điều khoản sử dụng")phải tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của Binance có tại:  https://www.binance.com/en/privacy ("Chính sách Quyền riêng tư"). Qua việc tham gia Thử thách, tức là Người tham gia theo đây đồng ý rằng Binance có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của họ được gửi kèm theo bài dự thi, đồng thời xác nhận rằng họ đã đọc và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư.

 4. Giải quyết Tranh chấp -  Diễn đàn, Trọng tài phân xử , Miễn tố cáo tập thể, Luật điều chỉnh: Các quy định liên quan đến thủ tục giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh, trọng tài phân xử và diễn đàn và các quy tắc của trọng tài đó, miễn tố cáo tập thể và các vấn đề liên quan được nêu trong Điều khoản Sử dụng sẽ áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này như thể được trình bày đầy đủ ở đây, với điều kiện là mọi tham chiếu đến “các Điều khoản này” trong các điều khoản đó sẽ được đọc, chỉ cho những mục đích này, để làm tham chiếu cho các Điều khoản và Điều kiện này.

 

Cảnh báo rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Cảnh báo rủi ro​​: Giá tài sản kỹ thuật số chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá lớn. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, cũng như tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem ​​Điều khoản sử dụng​ và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.​

Giá trị NFT của bạn cũng có thể đi xuống hoặc tăng lên. NFT có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm xác minh danh tính, tính hợp pháp hoặc tính xác thực của bất kỳ NFT nào. NFT không được quản lý ở hầu hết các quốc gia, tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn được phép truy cập Thị trường Binance NFT của chúng tôi dựa trên hoàn cảnh của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Điều khoản và điều kiện của Binance NFT, Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.