Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Hùng Kings Minigame: Dự đoán giá BTC để chiến thắng!

2021-04-20

Bạn thân mến!

Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ càng vui hơn với mini-game mà Binance dành tặng cho người dùng Việt Nam lần này! 

Vào ngày 21/04/2021, từ 08:00 sáng đến17:00 chiều, hãy vào trang Facebook Binance Việt Nam và comment dự đoán giá Bitcoin trên Binance tại thời điểm 23:59:59 ngày 21/04/2021.

20 người dùng với dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất sẽ nhận được 10 BUSD mỗi người.

Điều khoản và điều kiện (vui lòng đọc kỹ):

- Người dùng cần đăng ký tại link này: https://forms.gle/PQqgtYFwaizqJ9cf8 

- Người dùng cần share post này về facebook của mình.

- Người dùng cần bình luận trên facebook post của chương trình và đưa ra dự đoán giá trước 17:00, ngày 21/4/2021.

- Trong trường hợp nhiều người dùng có dự đoán giá giống nhau, những người dự đoán trước sẽ nhận được phần thưởng.

- Người dùng không thể chỉnh sửa bình luận hoặc dự đoán giá của mình. Nếu dự đoán giá được chỉnh sửa, nó sẽ bị loại.

- Phân phối phần thưởng: chúng tôi sẽ sử dụng BUSD tại thời điểm phân phối. 

- Phần thưởng sẽ được chuyển về tài khoản người dùng trong vòng 7 ngày sau sự kiện.

- Binance có quyền loại bỏ những người tham gia vi phạm quy tắc của chương trình.

- Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ điều kiện hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Chúc các bạn may mắn!

-------------

KẾT QUẢ CHIẾN THẮNG

*Lưu ý: Người chiến thắng, ngoài dự đoán gần đúng với giá BTC/USDT là 55,743 USDT còn thoả mãn điều kiện như đã thông báo trong chương trình, bao gồm đăng ký qua link trên, share post về facebook và dự đoán giá được đưa ra trước 17:00, ngày 21/4/2021. 

Binance UID
**429828
**0858438
**071835
**6475003
**291828
**6494049
**459395
**216807
6484069