Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

VINH DANH THƯƠNG NHÂN P2P TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

2021-07-15

Binance P2P vui mừng công bố danh sách 50 thương nhân P2P tiêu biểu cho kỳ đánh giá 6 tháng đầu năm 2021.

Chú thích: Vị trí của các thương nhân được sắp xếp theo điểm số tổng của thương nhân đó, điểm số giảm dần theo hướng từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. 

Cách thức và tiêu chí lựa chọn

Tất cả thương nhân sẽ được xét chọn dựa trên lịch sử giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021 . Chỉ có hoạt động maker (tạo quảng cáo) của thương nhân trong kỳ được tính đến. Thương nhân sẽ được đánh giá qua ba tiêu chí với trọng số như sau:

  • Số lương giao dịch hoàn thành (40%)

  • Số đối tác giao dịch (duy nhất) đã giao dịch (40%)

  • Giá trị giao dịch (20%)

Với mỗi tiêu chí thương nhân sẽ xếp hạng và nhận điểm số cho thứ hạng của mình. Tổng điểm của cả ba tiêu chí sẽ tạo nên điểm số cuối cùng. 50 thương nhân có điểm số tốt nhất sẽ lọt vào danh sách Thương nhân tiêu biểu trong kỳ. 

Quyền lợi dành cho thương nhân tiêu biểu

Thương nhân tiêu biểu sẽ nhận được các quyền lợi sau:

  • Nâng cấp tài khoản spot VIP+1 trong vòng 60 ngày, tối đa VIP 4, bắt đầu từ tháng 7.

  • Nhận 1 banner thiết kế đặc biệt cho thương nhân

  • Được vinh danh trong danh sách Thương nhân tiêu biểu và chia sẻ trong cộng đồng

  • Quà tặng đặc biệt từ Binance

Cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của cộng đồng thương nhân P2P Việt Nam! 

Chú thích: Vị trí của các thương nhân phụ thuộc vào điểm số và tiêu chí của Binance P2P. Tiêu chí của Binance P2P có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Danh sách trên không có ý định khẳng định hay gợi ý về vị trí hay chất lượng của các thương nhân. 

Đội ngũ Binance.