Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Binance Blog
Tin tức cập nhật từ sàn giao dịch mã hoá hàng đầu thế giới
Mừng ngày của Mẹ! Save money for mommy
2021-5-8

  

Mừng ngày của Mẹ!

Chương trình "Save Money For Mommy" dành cho người dùng Việt Nam.

Trong ngày của mẹ 09/05/2021, hãy lên Binance Earn và Tiết Kiệm (Save) hoặc Staking tối thiểu $100 tiền điện tử như một khoản để dành cho mẹ của bạn. 

20 người dùng tham gia may mắn nhất sẽ nhận được 25 BUSD/người (tương đương 500.000 VND). Tổng giá trị giải thưởng là $500 bằng BUSD.

Đăng ký tại đây để tham gia: https://forms.gle/Ynt7rR3dhFfuMGZB7 

Binance Earn: https://www.binance.com/vi/earn

Điều khoản và điều kiện:

1. Người dùng muốn tham gia chương trình cần đăng ký tại đây.

2. Người dùng có thể lựa chọn tiết kiệm hoặc stake bất kỳ sản phẩm hoặc coin nào trên Binance Earn, bao gồm các sản phẩm của kỳ hạn linh hoạt, kỳ hạn cố định và cả danh mục sản phẩm có rủi ro cao.

2. Chương trình chỉ áp dụng cho các nhà giao dịch đã Xác Minh Danh Tính (KYC) trên tài khoản Binance.

3. Những người trúng thưởng là những người được Binance rút thăm ngẫu nhiên, bằng cách quay số ID đã đăng ký qua ứng dụng https://randomlists.com/random-picker.

4. Phần thưởng BUSD sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm kết thúc chương trình.

5. Binance có quyền loại bỏ các hoạt động được coi là gian lận.

6. Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ quy định nào nếu thấy phù hợp.

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do cạnh tranh giao dịch. Vui lòng thực hiện các khoản đầu tư của bạn một cách thận trọng.

Binance Blog
Tin tức cập nhật từ sàn giao dịch mã hoá hàng đầu thế giới
May 08
2021
Mừng ngày của Mẹ! Save money for mommy

  

Mừng ngày của Mẹ!

Chương trình "Save Money For Mommy" dành cho người dùng Việt Nam.

Trong ngày của mẹ 09/05/2021, hãy lên Binance Earn và Tiết Kiệm (Save) hoặc Staking tối thiểu $100 tiền điện tử như một khoản để dành cho mẹ của bạn. 

20 người dùng tham gia may mắn nhất sẽ nhận được 25 BUSD/người (tương đương 500.000 VND). Tổng giá trị giải thưởng là $500 bằng BUSD.

Đăng ký tại đây để tham gia: https://forms.gle/Ynt7rR3dhFfuMGZB7 

Binance Earn: https://www.binance.com/vi/earn

Điều khoản và điều kiện:

1. Người dùng muốn tham gia chương trình cần đăng ký tại đây.

2. Người dùng có thể lựa chọn tiết kiệm hoặc stake bất kỳ sản phẩm hoặc coin nào trên Binance Earn, bao gồm các sản phẩm của kỳ hạn linh hoạt, kỳ hạn cố định và cả danh mục sản phẩm có rủi ro cao.

2. Chương trình chỉ áp dụng cho các nhà giao dịch đã Xác Minh Danh Tính (KYC) trên tài khoản Binance.

3. Những người trúng thưởng là những người được Binance rút thăm ngẫu nhiên, bằng cách quay số ID đã đăng ký qua ứng dụng https://randomlists.com/random-picker.

4. Phần thưởng BUSD sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm kết thúc chương trình.

5. Binance có quyền loại bỏ các hoạt động được coi là gian lận.

6. Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ quy định nào nếu thấy phù hợp.

Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do cạnh tranh giao dịch. Vui lòng thực hiện các khoản đầu tư của bạn một cách thận trọng.