Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Binance Blog
Tin tức cập nhật từ sàn giao dịch mã hoá hàng đầu thế giới
Đón Mừng Đại Lễ 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5
2021-4-29

 

Đón lễ lớn với 60.000.000 VND tiền thưởng cho người dùng Việt Nam!
Hãy tham gia một hoặc cả 2 hoạt động dưới đây để nhận được những phần quà ăn mừng lễ lớn từ Binance Việt Nam.

A. Hoạt động 1: Hoàn thành xác minh danh tính KYC
Binance khuyến khích người dùng hoàn thành xác minh danh tính cho tài khoản của mình:
- 50 user đầu tiên hoàn thành KYC vào ngày 30/04/2021 sẽ nhận được 100.000 VND bằng BUSD/người.
- 50 user đầu tiên hoàn thành KYC vào ngày 01/05/2021 sẽ nhận được 100.000 VND bằng BUSD/người.
→ Đăng ký tham gia ngay: https://forms.gle/k3B6B3W5nGf2tduVA 

B. Hoạt động 2: Đầu tư $100 của bạn
$100 của bạn ngày hôm nay sẽ trở thành bao nhiêu trong tương lai? Đừng bỏ lỡ.
Đầu tư hoặc giao dịch ít nhất 100$ tiền điện tử trên Binance (Spot, Futures, P2P, Staking trên Binance Earn).
- 100 user đầu tiên đầu tư $100 ngày 30/04/2021 sẽ nhận được 200.000 VND bằng BUSD/người
- 100 user đầu tiên đầu tư $100 ngày 01/05/2021 sẽ nhận được 200.000 VND bằng BUSD/người
→ Đăng ký tham gia ngay: https://forms.gle/k3B6B3W5nGf2tduVA 

Điều khoản và Điều Kiện:
- Người dùng cần đăng ký tại link này: https://forms.gle/k3B6B3W5nGf2tduVA 
- Phân phối phần thưởng: chúng tôi sẽ sử dụng BUSD tại thời điểm phân phối. 
- Phần thưởng sẽ được chuyển về tài khoản người dùng trong vòng 7 ngày sau sự kiện.
- Binance có quyền loại bỏ những người tham gia vi phạm quy tắc của chương trình.- Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ điều kiện hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

Binance Blog
Tin tức cập nhật từ sàn giao dịch mã hoá hàng đầu thế giới
Apr 29
2021
Đón Mừng Đại Lễ 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5

 

Đón lễ lớn với 60.000.000 VND tiền thưởng cho người dùng Việt Nam!
Hãy tham gia một hoặc cả 2 hoạt động dưới đây để nhận được những phần quà ăn mừng lễ lớn từ Binance Việt Nam.

A. Hoạt động 1: Hoàn thành xác minh danh tính KYC
Binance khuyến khích người dùng hoàn thành xác minh danh tính cho tài khoản của mình:
- 50 user đầu tiên hoàn thành KYC vào ngày 30/04/2021 sẽ nhận được 100.000 VND bằng BUSD/người.
- 50 user đầu tiên hoàn thành KYC vào ngày 01/05/2021 sẽ nhận được 100.000 VND bằng BUSD/người.
→ Đăng ký tham gia ngay: https://forms.gle/k3B6B3W5nGf2tduVA 

B. Hoạt động 2: Đầu tư $100 của bạn
$100 của bạn ngày hôm nay sẽ trở thành bao nhiêu trong tương lai? Đừng bỏ lỡ.
Đầu tư hoặc giao dịch ít nhất 100$ tiền điện tử trên Binance (Spot, Futures, P2P, Staking trên Binance Earn).
- 100 user đầu tiên đầu tư $100 ngày 30/04/2021 sẽ nhận được 200.000 VND bằng BUSD/người
- 100 user đầu tiên đầu tư $100 ngày 01/05/2021 sẽ nhận được 200.000 VND bằng BUSD/người
→ Đăng ký tham gia ngay: https://forms.gle/k3B6B3W5nGf2tduVA 

Điều khoản và Điều Kiện:
- Người dùng cần đăng ký tại link này: https://forms.gle/k3B6B3W5nGf2tduVA 
- Phân phối phần thưởng: chúng tôi sẽ sử dụng BUSD tại thời điểm phân phối. 
- Phần thưởng sẽ được chuyển về tài khoản người dùng trong vòng 7 ngày sau sự kiện.
- Binance có quyền loại bỏ những người tham gia vi phạm quy tắc của chương trình.- Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ điều kiện hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng tôi.