Exchange
Sàn giao dịch tài sản mã hóa và Blockchain
Academy
Giáo dục Blockchain và Crypto
Môi giới
Giải pháp cổng giao dịch
Charity
Charity
Cloud
Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp
DEX
Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số phi tập trung nhanh và an toàn
Labs
Ươm mầm cho các dự án Blockchain hàng đầu
Launchpad
Nền tảng phát hành token
Research
Những phân tích và báo cáo cấp doanh nghiệp
Trust Wallet
Ví tiền mã hóa chính thức của Binance
Mua Crypto
Thị trường
Chuyển đổi
Cách đơn giản nhất để giao dịch
Đơn giản
Giao diện đơn giản và dễ dùng, phù hợp cho người mới bắt đầu
Nâng cao
Toàn quyền tiếp cận đến tất cả các công cụ giao dịch chỉ trên một màn hình
Ký quỹ
Tối đa lợi nhuận bằng đòn bẩy cao
Tài khoản P2P
Chuyển khoản ngân hàng và 100+ lựa chọn khác
Token chứng khoán
New
Giao dịch chứng khoán bằng tiền mã hóa
Giao dịch
Quét để Tải xuống Ứng dụng cho iOS và Android
Tải xuống
English
USD
Binance Blog
Tin tức cập nhật từ sàn giao dịch mã hoá hàng đầu thế giới
BakerySwap hợp tác với Binance ra mắt khai thác thanh khoản với BETH - Nhận thưởng $100k và khoản Airdrop BAKE Đảm bảo
2021-1-5

BakerySwap hiện đang cung cấp $100,000 BAKE cùng với các phần thưởng ETH 2.0 cho những người dùng cung cấp thanh khoản đến các cặp BETH đủ điều kiện trên nền tảng của mình để có thể hỗ trợ sự phát triển của Binance Smart Chain và tính thanh khoản của BETH trên BSC.

Thời gian diễn ra hoạt động:

19:00 06/01/2021 - 19:00 13/01/2021 (Giờ Việt Nam)

Thời gian diễn ra hoạt động:

Trong thời diễn ra hoạt động, những người dùng cung cấp thanh khoản cho bất kỳ cặp giao dịch BETH nào (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD) trên nền tảng BakerySwap - ngoài đạt đủ điều kiện chia sẻ airdrop $10,000 BAKE, còn có thể tích luỹ token BAKE từ pool phần thưởng $90,000 USD cùng với phần thưởng staking ETH 2.0.

Phân bổ Phần thưởng:

 • Phần thưởng $90,000 BAKE được xem là phần thưởng khai thác thanh khoản và sẽ được phân bổ theo 3 cặp giao dịch BETH (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD).

 • $10,000 Airdrop đảm bảo cho bất kỳ người dùng nào farm bất kỳ trong 3 cặp giao dịch BETH (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD) trên BakerySwap trong thời gian diễn ra hoạt động. Phần thưởng này sẽ được chia đều cho mọi người dùng hợp lệ.

 • Phần thưởng Staking ETH 2.0 (phân bổ để nhận thưởng một lần mỗi ngày)

Hướng dẫn tham gia:

 • Stake ETH trên Binance.com để nhận BETH

 • Tạo ví Binance Smart Chain (Xem hướng dẫn tại đây)

 • Rút $BETH từ tài khoản Binance.com đến ví Binance Smart Chain của bạn.

 • Cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch BETH trên trang BakerySwap 'Exchange' để sở hữu tolen LP.

 • Stake token LP tại trang 'ETH2.0' trên BakerySwap.

 • Thế là xong! Giờ đây, bạn đã có thể tích luỹ các phần thưởng BAKE, ETH 2.0 và đạt đủ điều kiện để nhận airdrop $10,000 BAKE!

Để biết thêm chi tiết, xin xem tại đây.

Điều kiện & Điều khoản:

1. Mỗi người dùng chỉ có thể đạt đủ điều kiện tham gia nhận airdrop $10,000 BAKE một lần, có nghĩa là nếu người dùng cung cấp thanh khoản cho cả ba cặp giao dịch BETH trong thời gian diễn ra hoạt động, họ vẫn sẽ chỉ có thể nhận được 1 chia sẻ trong tổng số phần thưởng airdrop.

2. Những người dùng được phát hiện tạo nhiều ví Binance Smart Chain sẽ bị đưa vào danh sách đen trong hoạt động và không được nhận bất kỳ phần thưởng nào.

3. Phần thưởng Airdrop $10,000 BAKE sẽ được trao đến cho những người dùng hợp lệ của ví trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động.

4. Binance có quyền loại bất kỳ người dùng nào được xem là có tham gia trong việc tạo ví hàng loạt.

5. Binance có quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ Hoạt động và Quy định của hoạt động này.


Binance Blog
Tin tức cập nhật từ sàn giao dịch mã hoá hàng đầu thế giới
Jan 05
2021
BakerySwap hợp tác với Binance ra mắt khai thác thanh khoản với BETH - Nhận thưởng $100k và khoản Airdrop BAKE Đảm bảo

BakerySwap hiện đang cung cấp $100,000 BAKE cùng với các phần thưởng ETH 2.0 cho những người dùng cung cấp thanh khoản đến các cặp BETH đủ điều kiện trên nền tảng của mình để có thể hỗ trợ sự phát triển của Binance Smart Chain và tính thanh khoản của BETH trên BSC.

Thời gian diễn ra hoạt động:

19:00 06/01/2021 - 19:00 13/01/2021 (Giờ Việt Nam)

Thời gian diễn ra hoạt động:

Trong thời diễn ra hoạt động, những người dùng cung cấp thanh khoản cho bất kỳ cặp giao dịch BETH nào (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD) trên nền tảng BakerySwap - ngoài đạt đủ điều kiện chia sẻ airdrop $10,000 BAKE, còn có thể tích luỹ token BAKE từ pool phần thưởng $90,000 USD cùng với phần thưởng staking ETH 2.0.

Phân bổ Phần thưởng:

 • Phần thưởng $90,000 BAKE được xem là phần thưởng khai thác thanh khoản và sẽ được phân bổ theo 3 cặp giao dịch BETH (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD).

 • $10,000 Airdrop đảm bảo cho bất kỳ người dùng nào farm bất kỳ trong 3 cặp giao dịch BETH (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD) trên BakerySwap trong thời gian diễn ra hoạt động. Phần thưởng này sẽ được chia đều cho mọi người dùng hợp lệ.

 • Phần thưởng Staking ETH 2.0 (phân bổ để nhận thưởng một lần mỗi ngày)

Hướng dẫn tham gia:

 • Stake ETH trên Binance.com để nhận BETH

 • Tạo ví Binance Smart Chain (Xem hướng dẫn tại đây)

 • Rút $BETH từ tài khoản Binance.com đến ví Binance Smart Chain của bạn.

 • Cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch BETH trên trang BakerySwap 'Exchange' để sở hữu tolen LP.

 • Stake token LP tại trang 'ETH2.0' trên BakerySwap.

 • Thế là xong! Giờ đây, bạn đã có thể tích luỹ các phần thưởng BAKE, ETH 2.0 và đạt đủ điều kiện để nhận airdrop $10,000 BAKE!

Để biết thêm chi tiết, xin xem tại đây.

Điều kiện & Điều khoản:

1. Mỗi người dùng chỉ có thể đạt đủ điều kiện tham gia nhận airdrop $10,000 BAKE một lần, có nghĩa là nếu người dùng cung cấp thanh khoản cho cả ba cặp giao dịch BETH trong thời gian diễn ra hoạt động, họ vẫn sẽ chỉ có thể nhận được 1 chia sẻ trong tổng số phần thưởng airdrop.

2. Những người dùng được phát hiện tạo nhiều ví Binance Smart Chain sẽ bị đưa vào danh sách đen trong hoạt động và không được nhận bất kỳ phần thưởng nào.

3. Phần thưởng Airdrop $10,000 BAKE sẽ được trao đến cho những người dùng hợp lệ của ví trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động.

4. Binance có quyền loại bất kỳ người dùng nào được xem là có tham gia trong việc tạo ví hàng loạt.

5. Binance có quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ Hoạt động và Quy định của hoạt động này.