Giải thích cách nhập địa chỉ bên ngoài
Binance
2020-11-25 05:34
Địa chỉ bên ngoài nhắm vào loại coin chưa được niêm yết trên sàn giao dịch Binance nhưng Binance pool sẽ tiến hành phân phát, hỗ trợ chức năng liên kết địa chỉ ngoài. Để cung cấp cho người khai thác thêm thu nhập, Binance pool đã hỗ trợ nhập địa chỉ bên ngoài của khai thác liên hợp VCASH, ELA. Bạn có thể tạo lập địa chỉ ví VCASH và ELA hoặc địa chỉ nạp tiền và nhập vào hệ thống, sau đó hàng tháng sẽ có thể giành được phần thưởng khai thác liên hợp tương ứng.
Quy trình nhập như sau:
Bước 1: đăng ký và đăng nhập Binance Pool.
Trang web đăng ký là: https://pool.binance.com/vn
Bước 2: Tạo ra địa chỉ ví bên ngoài
Hiện tại, Binance hỗ trợ địa chỉ ví bên ngoài là ELA và VCASH, hỗ trợ ví chính thức hiện tại hoặc địa chỉ nạp của sàn giao dịch.
Bước 3: Liên kết địa chỉ
Đăng nhập vào Binance và nhấp vào Binance Pool trong menu tài chính được thả xuống trên trang chủ. Nếu bạn chưa tạo tài khoản phụ, trước tiên hãy tạo một tài khoản, sau đó nhấp vào Quản lý tài khoản trong danh sách tài khoản của bạn trên trang chủ Binance Pool.
Tại trang chi tiết, nhấp liên kết địa chỉ
Nhấp vào chỉnh sửa, nhập địa chỉ tương ứng và nhấp vào lưu để hoàn tất thao tác liên kết địa chỉ.