Cách sử dụng Hoạt động Binance Savings

Binance
2020-07-21 04:16
Hoạt động Binance Savings là các sự kiện đặc biệt xuất hiện trong tab Hoạt động tùy từng thời điểm. Các hoạt động này thường có nguồn cung hạn chế, nghĩa là bạn sẽ cần nhanh chóng đăng ký. Các hoạt động này có thể mang lại lợi nhuận thậm chí cao hơn so với Tiết kiệm cố định.
Xin lưu ý rằng có một khoảng thời gian chuẩn bị cho Hoạt động Binance Savings sau khi hoạt động được công bố. Khi hoạt động mua bắt đầu, bạn có thể chọn mục có sẵn để mua.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào [Tài chính] - [Binance Earn].
2. Cuộn xuống [Savings] và nhấp vào [Xem thêm] hoặc bạn có thể truy cập thẳng từ đây.
3. Nhấp vào [Hoạt động] để xem danh sách các hoạt động hiện có.
Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin về từng Hoạt động Savings:
  • Tên hoạt động: đồng coin, thời gian khóa và lãi suất hàng năm.
  • Lãi suất tính theo năm
  • Thời gian diễn ra hoạt động (ngày)
  • Tiến trình đăng ký
  • Trạng thái hoạt động: hoạt động đang trong giai đoạn chuẩn bị, đang diễn ra, đăng ký đã kết thúc, lãi đang tích lũy, lãi tích lũy đã kết thúc hay đã kết thúc.
2. Nhấp vào [Chuyển] bên cạnh hoạt động mà bạn muốn tham gia và nhập số lượng lô. Hệ thống sẽ tự động tính toán lãi suất dự kiến sau khi rút tiền.
Vui lòng đảm bảo bạn có đủ tài sản cho Savings (không nằm trong lệnh đang mở và/hoặc trong tài khoản Margin).
3. Sau khi xác nhận giao dịch mua, hệ thống sẽ chuyển tài sản từ Ví Spot sang Ví Savings. Bạn có thể xem lại đăng ký bằng cách nhấp vào [Lịch sử] trong phần Số dư Savings.
6. Rút tiền
Sản phẩm tiết kiệm bị khóa sẽ tự động được rút sau khi đáo hạn. Tài sản và lãi suất sẽ được trả vào Ví Spot. Bạn có thể kiểm tra số dư tài sản trong Ví Spot.