Cách kiểm tra số dư và chuyển tiền trên trang Tổng quan ví

Binance
2020-09-14 08:08
Bạn có thể kiểm tra số dư trong tất cả các ví Binance và chuyển tiền giữa các ví của bạn trên trang [Tổng quan Ví].

Làm thế nào để kiểm tra số dư ví Binance của tôi?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập  [Ví] - [Tổng quan].
2. Tại đây, bạn có thể kiểm tra số dư của tất cả các ví Binance và chuyển tiền nội bộ hoặc ra bên ngoài.
Bạn có thể thấy [Số dư ước tính] của ví. Đây là giá trị gần đúng của số dư tính bằng BTC cùng giá trị ước tính được quy đổi sang loại tiền pháp định mà bạn đã chọn (theo mặc định là USD).
Để hiển thị hoặc ẩn số dư ví của bạn, hãy nhấp vào [Hiển thị số dư]
Để truy cập ví khác, hãy nhấp vào tên ví tương ứng ở bên trái hoặc ở dưới cùng.

3. Ngoài các loại ví Binance, bạn còn có thể thêm tài khoản Binance TR, Tokocrypto, JEX, WazirX và BPLAY.

Làm thế nào để chuyển tiền giữa các ví Binance của tôi?

Nếu bạn muốn giao dịch trên một thị trường cụ thể, bạn cần phải chuyển tiền đến loại ví tương ứng trước khi có thể giao dịch. Ví dụ: Nếu bạn mua tiền mã hóa qua P2P và muốn thực hiện giao dịch giao ngay, bạn cần phải chuyển tài sản sang Ví Fiat và Spot trước.
1. Để chuyển tiền giữa các ví, hãy nhấp vào [Chuyển tiền].
2. Chọn ví bạn muốn thực hiện chuyển tiền và loại coin, rồi nhập số tiền. Nhấp vào [Xác nhận]. 
Để biết thêm chi tiết về giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa các ví, vui lòng tham khảo cửa số thông báo [Chuyển tiền].