Cách thử nghiệm các chức năng trên Binance Testnet

Binance
2022-05-31 01:15
Sau khi lập trình các chức năng, bạn có thể sử dụng Spot TestnetFutures Testnet của Binance để thử nghiệm miễn phí các trường hợp sử dụng.

Làm thế nào để thử nghiệm các chức năng trên Spot Testnet?

1. Đăng nhập vào trang web Binance Spot Test Network bằng cách nhấp vào [Đăng nhập bằng GitHub].  
2. Bạn sẽ được chuyển đến trang web GitHub. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn hoặc nhấp vào [Tạo tài khoản] nếu bạn chưa có tài khoản GitHub.
3. Nhấp vào [Cấp quyền cho binance-exchange] để cấp quyền cho Binance Spot Testnet.
4. Bạn sẽ được chuyển trở lại trang Spot Test Network. Tại đây, bạn có thể thấy Khóa API thử nghiệm. 
Nếu bạn không có Khóa API, hãy nhấp vào [Tạo Khóa HMAC_SHA256] rồi làm theo hướng dẫn để tạo khóa. Hãy giữ Khóa bí mật an toàn do khóa này sẽ không hiển thị lại. Không chia sẻ khóa này với bất kỳ ai. Nếu bạn quên Khóa bí mật, bạn sẽ cần nhấp vào [Thu hồi] để để xóa API và tạo API mới.
5. Làm theo hướng dẫn trong tài liệu Khóa API Spot chính thức để thay URL điểm cuối API bằng các giá trị sau:
URL API Spot
URL Spot Test Network
https://api.binance.com/apihttps://testnet.binance.vision/api
wss://stream.binance.com:9443/wswss://testnet.binance.vision/ws
wss://stream.binance.com:9443/streamwss://testnet.binance.vision/stream
6. Giờ bạn có thể bắt đầu thử nghiệm trên Binance Spot Test Network.
Tất cả người dùng đã đăng ký trên Spot Test Network sẽ tự động nhận được số dư bằng các loại tài sản khác nhau. Xin lưu ý rằng đây không phải là tài sản thực, mà chỉ có thể dùng trên Spot Test Network. Bạn không thể chuyển các tài sản này vào hoặc ra khỏi Spot Test Network. 
Spot Test Network sẽ được thiết lập lại theo định kỳ, bao gồm tất cả các lệnh đang mở và lệnh đã thực hiện. Sau khi thiết lập lại, số dư tài sản của bạn sẽ tự động được tải lại. Xin lưu ý rằng chúng tôi thường thiết lập lại Testnet Network mỗi tháng một lần và bạn sẽ không được thông báo trước khi sự kiện này diễn ra.

Làm thế nào để thử nghiệm các chức năng trên Future Testnet?

1. Đăng nhập vào tài khoản testnet Binance trên Binance Futures Testnet. Nếu bạn không có tài khoản testnet, hãy nhấp vào [Tạo] 
2. Cuộn xuống rồi nhấp vào [Khóa API], sau đó bạn sẽ nhìn thấy Khóa API và Khóa bí mật. Hãy giữ Khóa bí mật an toàn do khóa này sẽ không hiển thị lại. Không chia sẻ khóa này với bất kỳ ai. Nếu quên Khóa bí mật, bạn sẽ phải xóa API và tạo API mới.
3. Nhấp vào liên kết bên cạnh [Tài liệu API] để truy cập tài liệu Khóa API Futures chính thức. Làm theo hướng dẫn trong tài liệu để thay URL điểm cuối API.
4. Giờ bạn có thể bắt đầu thử nghiệm trên Binance Futures Test Network.