Thỏa thuận Người dùng Binance Liquid Swap

Binance
2020-10-09 02:47
Dịch vụ Binance Liquid Swap
Trừ khi Binance có quy định khác, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và xác minh tài khoản Binance, bạn cũng cần ký kết riêng một “Thỏa thuận Người dùng Binance Liquid Swap” với Binance, cũng như mở một tài khoản Binance Liquid Swap riêng và/hoặc hoàn thành các thủ tục liên quan trước khi sử dụng dịch vụ này. Vui lòng đọc và đồng ý với những nội dung sau:
A. Khi cung cấp thanh khoản cho Binance Liquid Swap:
a. Người dùng có thể hưởng thu nhập từ phí xử lý được tạo ra bởi các giao dịch Binance Liquid Swap;
b. Theo quy định của nền tảng Binance, người dùng ủy quyền vô điều kiện cho Binance phân bổ và phân phối thu nhập từ phí xử lý được tạo ra bởi các giao dịch Binance Liquid Swap một cách hợp lý;
c. Tài sản do người dùng thêm vào có thể hưởng thu nhập từ phí xử lý được tạo ra bởi các giao dịch Binance Liquid Swap. Đồng thời, tài sản do người dùng thêm vào cũng có thể được hưởng lãi suất hiện hành của token thêm vào (chỉ áp dụng khi token đó có các sản phẩm hiện hành liên quan). Tuy nhiên, khi giá của một loại tiền tệ nhất định biến động mạnh trên thị trường, các cổ đông có liên quan có thể không được hưởng lợi nhuận tương tự. Do đó, hành vi thêm thanh khoản không phải là hoạt động phi rủi ro, đảm bảo đem lại thu nhập.
B. Khi sử dụng dịch vụ Binance Liquid Swap:
a. Trước khi sử dụng Binance Liquid Swap, người dùng phải xác nhận đơn giá và phí xử lý bắt buộc. Sau khi hướng dẫn giao dịch được ban hành, tài sản tiền kỹ thuật số sẽ được trao đổi với tài sản trong BSwap ("Giao dịch"). Khi giao dịch được thực hiện, tài khoản của người dùng sẽ được cập nhật. Để hoàn tất Giao dịch, người dùng sẽ ủy quyền cho Binance kiểm soát tạm thời tiền kỹ thuật số được sử dụng trong Giao dịch;
b. Người dùng đồng ý thanh toán các khoản phí phát sinh từ Giao dịch (“Phí xử lý”) cho Binance và Binance có quyền thay đổi phí xử lý bất kỳ lúc nào theo quyết định của mình. Phí xử lý mới cập nhật sẽ áp dụng cho tất cả giao dịch bán và các giao dịch khác có liên quan xảy ra sau ngày thay đổi phí xử lý có hiệu lực. Người dùng ủy quyền cho Binance khấu trừ bất kỳ khoản phí hiện hành nào còn nợ vào tài khoản của mình theo các điều khoản của Thỏa thuận Người dùng này.
C. Người dùng phải tuân thủ luật và quy định có liên quan để đảm bảo rằng nguồn tài sản kỹ thuật số là hợp pháp và tuân thủ luật và quy định.
D. Người dùng phải hiểu đầy đủ các rủi ro khi đầu tư tài sản kỹ thuật số. Có thể có lãi hoặc lỗ khi sử dụng dịch vụ này, người dùng nên thận trọng và sử dụng dịch vụ này trong khả năng tài chính của mình.
E. Người dùng đồng ý rằng tất cả các hoạt động đầu tư được thực hiện trên Binance thể hiện ý định đầu tư thực sự của mình và chấp nhận vô điều kiện những rủi ro và lợi ích tiềm ẩn từ các quyết định đầu tư của mình.
F. Binance có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ Binance Liquid Swap. Nếu cần, Binance có thể tạm ngừng và chấm dứt dịch vụ BSwap bất kỳ lúc nào.
G. Do sự chậm trễ của mạng, sự cố hệ thống máy tính và các tình huống bất khả kháng khác, việc thực hiện dịch vụ BSwap có thể bị trì hoãn, tạm dừng, bị treo hoặc sai lệch. Binance sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo nhưng không hứa hẹn hệ thống thực hiện của dịch vụ BSwap sẽ hoạt động ổn định và hiệu quả. Do các yếu tố trên, nếu kết quả thực hiện cuối cùng của dịch vụ Binance Liquid Swap khác với mong đợi của người dùng, Binance sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.