Giới thiệu về Binance Smart Pool

Binance
2020-11-26 03:49
Giới thiệu về Binance Smart Pool
Smart Pool là một dịch vụ cho phép người dùng thu được lợi nhuận cao hơn bằng cách tự động chuyển đổi lực tính để khai thác các loại tiền tệ khác nhau với cùng một thuật toán. Binance Smart Pool hiện đang hỗ trợ thuật toán SHA256, hiện thực hoá việc chuyển đổi giữa BTC/BCH/BSV, lợi nhuận cuối cùng thu được được tính toán trên BTC.
Các tính năng của Binance Smart Pool
1. Đảm bảo thu nhập tối thiểu: Do bảo hiểm rủi ro theo thời gian thực của Smart Pool, chúng tôi sẽ đảm bảo thu nhập khai thác cuối cùng của người dùng sẽ cao hơn thu nhập chung của phương thức FPPS. Khi có trường hợp thu nhập thực tế cuối cùng thấp hơn thu nhập FPPS, Binance Pool sẽ đảm bảo bù đắp phần tổn thất của người dùng.
2. Thao tác đơn giản: Người dùng có thể chuyển đổi trực tiếp từ chế độ khai thác thông thường sang chế độ Smart Pool, không cần thay đổi địa chỉ khai thác, tên người dùng, rất nhanh chóng và thuận tiện.
Cách sử dụng Binance Smart Pool?
1. Tạo tài khoản khai thác, định cấu hình URL khai thác và ID thợ đào trên trang cấu hình của máy khai thác, khởi động máy đào chờ lực tính.
Mining URL:
stratum+tcp://bs.poolbinance.com:3333
stratum+tcp://sha256.poolbinance.com:8888
(Support ports 8888, 3333, 1800 and 443)
2. Chọn cài đặt phương thức thanh toán
Trong phần cài đặt tài khoản, nhấp vào thêm, chọn cài đặt phương thức thanh toán.
Chọn Smart Pool và nhấp vào lưu. Smart Pool cài đặt vào ngày T, có hiệu lực vào ngày T+1, ngày T+2 sẽ nhận được thu nhập từ giếng.
3. Kiểm tra thu nhập theo thời gian thực và thu nhập quyết toán
Trong quá trình sử dụng Smart Pool, người dùng có thể kiểm tra thu nhập ước tính hôm nay của BTC, BCH và BSV tại trang thống kê.
Sau khi quyết toán, trang thu nhập khai thác sẽ hiển thị thu nhập FPPS thông thường và người dùng có thể kiểm tra trang tiền thưởng thêm để biết thêm thu nhập từ Smart Pool.