Hãy bắt đầu bằng cách Giao dịch Margin trên Ứng dụng Binance
Binance
2020-10-29 07:52
Với Giao dịch Binance Margin, bạn có thể vay tiền để tham gia giao dịch có đòn bẩy, tối đa cả lợi nhuận lẫn rủi ro. Hãy làm theo 4 bước đơn giản sau để có thể hoàn thành giao dịch margin chỉ trong 1 phút.
Giao dịch Margin hỗ trợ cả Chế độ [Cross Margin] lẫn [Isolated Margin].
Video hướng dẫn:Nhấn vào nút "CC" để thay đổi ngôn ngữ