Cách đăng ký trên Binance bằng số điện thoại di động

Binance
2020-11-24 11:28
1. Truy cập Binance.com và nhấp vào [Đăng ký].
2. Nhấp vào [Số điện thoại di động], rồi nhập số điện thoại và mật khẩu của tài khoản, nhập cả ID giới thiệu (nếu có). Đọc và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ, rồi nhấp vào [Tạo tài khoản].
Lưu ý:
  • Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, trong đó có 1 ký tự viết hoa và 1 chữ số.
  • Nếu bạn được một người bạn giới thiệu, vui lòng nhập ID giới thiệu của người bạn đó. Sau khi đã đăng ký, bạn không thể thay đổi ID giới thiệu.
3. Hoàn tất quá trình Xác minh bảo mật.
4. Hệ thống sẽ gửi mã xác thực qua SMS đến số điện thoại di động của bạn. Vui lòng nhập mã xác thực gồm 6 chữ số trong vòng 30 phút. Nếu bạn không nhận được mã xác thực, hãy nhấp vào [Gửi lại] hoặc nhấp vào [Vui lòng thử xác minh bằng giọng nói] để sử dụng tính năng xác minh bằng giọng nói.
5. Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công trên Binance.
6. Để tăng cường bảo mật tài khoản, hãy nhấp vào [Đến Bảng điều khiển] để kích hoạt tính năng xác thực hai yếu tố (2FA), bao gồm xác thực qua điện thoại và xác thực qua Google.