Hướng dẫn đặt lại Xác thực Google trên Ứng dụng Binance

Binance
2020-07-29 12:42
1. Nhấn vào biểu tượng [Hồ sơ] , rồi nhấn vào [Bảo mật] - [Xác thực Google].
2. Nhấn vào [Thay đổi Xác thực Google]. Xin lưu ý rằng chức năng rút tiền và giao dịch P2P trên tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 24 giờ vì lý do bảo mật.
Nhấn vào [Tiếp tục] để tiếp tục. 

Nếu Google Authenticator hoạt động bình thường:

3. Xác minh yêu cầu bằng số điện thoại hiện tại và các thiết bị 2FA khác. Nhấn vào [Gửi].
4. Sau đó, bạn sẽ được nhắc tải Ứng dụng Google Authenticator xuống. Nhấn vào [Tải xuống] nếu bạn chưa tải hoặc nhấn vào [->] để tiếp tục.
5. Bạn sẽ thấy khóa dự phòng. Hãy lưu khóa một cách an toàn. Khóa này sẽ giúp bạn khôi phục Google Authenticator trong trường hợp bạn mất điện thoại.
6. Nhập khóa dự phòng bạn vừa sao lưu.
7. Bây giờ, hãy vào ứng dụng Google Authenticator. Nhấn vào [+] , rồi chọn [Nhập khóa thiết lập] để thêm khóa dự phòng bạn vừa lưu. Nhấn vào [Thêm]
8. Quay lại Ứng dụng Binance và sử dụng Google Authenticator mới để xác minh thay đổi. Nhấn vào [Gửi] để hoàn tất quy trình. 

Nếu bạn mất quyền truy cập vào Ứng dụng Google Authenticator hoặc ứng dụng này đã ngừng hoạt động:

3. Nhấn vào [Xác minh bảo mật không khả dụng?].
4. Đánh dấu vào hộp bên cạnh [Google Authentication không khả dụng và tôi muốn tắt ứng dụng này.] và nhấn vào [Xác nhận đặt lại]
4. Xác minh yêu cầu bằng các thiết bị 2FA khác.
5. Làm theo hướng dẫn trên trang để hoàn tất quy trình xác minh bên dưới:
Trả lời các câu hỏi bảo mật:
Xác minh Giấy tờ tùy thân:
  • Vui lòng chọn quốc gia đã cấp giấy tờ tùy thân cho bạn và chọn loại giấy tờ tùy thân:
  • Tải mặt trước giấy tờ tùy thân lên.
  • Tải lên mặt sau giấy tờ tùy thân của bạn.
  • Chụp ảnh chính bạn với khuôn mặt rõ nét (chúng tôi không chấp nhận ảnh chụp màn hình hoặc ảnh đã qua chỉnh sửa).
Xác minh khuôn mặt:
6. Yêu cầu của bạn đã được gửi và chúng tôi sẽ xét duyệt yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Hãy kiên nhẫn chờ đợi.
*Xin lưu ý rằng những người dùng khác nhau sẽ thực hiện các thao tác khác nhau dựa trên trạng thái tài khoản và thông tin liên quan.