Cách đăng một quảng cáo giao dịch trên Binance P2P (App)

Binance
2020-04-20 11:20
Nhấn vào nút "CC" để thay đổi ngôn ngữ
Bước 1: Trong giao diện P2P, ở phía dưới giao diện, nhấn vào menu Quảng cáo để đi đến trang quản lý quảng cáo. Sau đó nhấn vào dấu “+” ở góc phải phía trên màn hình để tạo một quảng cáo giao dịch P2P.
Bước 2: Trong giao diện tạo quảng cáo, chọn loại quảng cáo bạn muốn đăng (mua hoặc bán), tài sản mã hóa và loại tiền pháp định cho quảng cáo, và sau đó chọn loại giá. Bạn có thể chọn giá “thả nổi” hoặc giá “cố định”.
Bước 3: Thiết lập thông tin giao dịch cho quảng cáo. Nhập số lượng giao dịch tổng, giới hạn thấp nhất và cao nhất cho một giao dịch và thêm nhiều nhất ba phương thức thanh toán cho quảng cáo của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ phải thiết lập Khung thời gian thanh toán cho quảng cáo. Nếu là quảng cáo mua, bạn sẽ phải thanh toán cho người bán trong khung thời gian này. Nếu là quảng cáo bán, người mua sẽ phải thanh toán cho bạn trong khung thời gian này. Nếu bên mua không thanh toán trong khung thời gian quy định, giao dịch sẽ bị huỷ.
Bước 4: Bạn có thể thêm các thông tin sau vào quảng cáo của mình:
  • Lưu ý: Điều kiện là thông tin cần biết cho người dùng trước khi đặt lệnh. Vui lòng ghi điều kiện cho quảng cáo của mình để tránh các trường hợp không mong muốn.
  • Trả lời tự động: Tin nhắn sẽ được tự động gửi đến đối tác ngay sau khi đối tác đặt lệnh trong cửa sổ chat.
  • Điều kiện cho đối tác: người dùng nào không đáp ứng được các điều kiện này sẽ không thể đặt lệnh.
Bước 5: Sau khi hoàn thành xác minh 2 yếu tố (2FA), bạn sẽ đăng quảng cáo thành công.
Khi quảng cáo được đăng, bạn có thể sửa, chuyển quảng cáo thành online/offline hoặc đóng quảng cáo. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ không thể thay đổi quảng cáo một khi bạn đóng nó. Hãy click vào biểu tượng dấu 3 chấm để mở các chức năng dành cho quảng cáo.