Tổng quan về hợp đồng quyền chọn

Binance
2020-04-03 08:22
Video hướng dẫn

Quyền chọn là gì?

Quyền chọn là công cụ tài chính cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản cơ sở với một mức giá định trước, trước hoặc vào một ngày cụ thể. Nhà giao dịch có thể giao dịch quyền chọn trên nhiều loại tài sản cơ sở khác nhau, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, tiền tệ, tiền mã hóa hoặc thậm chí một sản phẩm phái sinh khác. Mục đích của giao dịch quyền chọn là để phòng ngừa rủi ro cho các vị thế hiện có hoặc để đầu cơ.

Các loại quyền chọn

Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Quyền chọn mua cho phép nhà giao dịch hợp đồng mua tài sản cơ sở, trong khi quyền chọn bán cho phép chủ sở hữu hợp đồng bán tài sản cơ sở. Nhà giao dịch sẽ mua quyền chọn mua với kỳ vọng giá của tài sản cơ sở sẽ tăng trong tương lai. Ngược lại, nhà giao dịch mua quyền chọn bán với kỳ vọng giá của tài sản cơ sở sẽ giảm trong tương lai.
Ngoài ra, quyền chọn còn được phân loại thành quyền chọn kiểu Mỹ và quyền chọn kiểu châu Âu, dựa vào ngày mà quyền chọn có thể được thực hiện. Quyền chọn kiểu Mỹ cho phép nhà giao dịch thực hiện quyền vào bất kỳ thời điểm nào trước và vào ngày đáo hạn quyền chọn, trong khi quyền chọn kiểu châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn.

Chi tiết hợp đồng quyền chọn

Tài sản cơ sởTài sản mà dựa vào đó hợp đồng quyền chọn được giao dịch
Quy mô hợp đồngQuy mô hợp đồng quyền chọn là số lượng tài sản cơ sở
Giá thực hiệnHay còn gọi là exercise price. Là giá mà nhà giao dịch có thể mua hoặc bán tài sản cơ sở khi thực hiện quyền chọn
Phí quyền chọnGiá mà nhà giao dịch có được quyền chọn
Ngày đáo hạnNgày cuối cùng mà quyền chọn có hiệu lực, nghĩa là nhà giao dịch có thể thực hiện quyền chọn vào hoặc trước ngày đó
Kiểu thực hiệnNgày mà quyền chọn có thể được thực hiện, có thể là quyền chọn kiểu Mỹ hoặc quyền chọn kiểu châu Âu
Nếu bạn muốn đọc thêm về quyền chọn, vui lòng truy cập Hợp đồng quyền chọn là gì?.