Tổng quan về giao dịch quyền chọn

Binance
2020-04-03 08:22
Video hướng dẫn
Giao dịch quyền chọn là gì?
Quyền chọn là một loại hình phái sinh tài chính cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán một loại tài sản nào đó ở một mức giá định trước, trước hoặc tại một ngày nhất định. Giao dịch quyền chọn có thể dựa trên một loạt các tài sản cơ bản, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, tiền tệ, tiền mã hoá hoặc thậm chí là một sản phẩm phái sinh khác. Mục đích của giao dịch quyền chọn là để phòng ngừa rủi ro trên các vị thế hiện tại hoặc để đầu cơ.
Loại hình quyền chọn
Căn cứ theo quyền chọn, có hai loại giao dịch quyền chọn cơ bản: Quyền chọn mua (call options) và quyền chọn bán (put options). Quyền chọn mua (call options) cho phép người giao dịch hợp đồng mua tài sản cơ bản trong khi quyền chọn bán (put options) cho phép chủ sở hữu hợp đồng bán tài sản cơ bản. Một nhà giao dịch sẽ mua một quyền chọn mua (call options) với kỳ vọng rằng nó sẽ tăng giá trị trong tương lai. Ngược lại, một nhà giao dịch mua một quyền chọn bán với kỳ vọng rằng giá của tài sản cơ bản sẽ giảm trong tương lai.
Căn cứ theo ngày thực hiện, giao dịch quyền chọn được phân loại thành 2 kiểu: quyền chọn kiểu Mỹ và quyền chọn kiểu châu Âu. Quyền chọn kiểu Mỹ cho phép các nhà giao dịch thực hiện các quyền bất cứ lúc nào trước khi đáo hạn (bao gồm cả ngày đáo hạn), trong khi các quyền chọn kiểu châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn.
Quy tắc hợp đồng liên quan trong quyền chọn
Tài sản đánh dấuTài sản cơ bản của quyền chọn
Số lượng đặt lệnh tối thiểuSố lượng tài sản đánh dấu tối thiểu mà nhà giao dịch mua vào hoặc bán ra
Giá thực hiệnGiá mua vào hoặc bán ra của tài sản khi nhà giao dịch quyết định hành quyền
Giá quyền lợiGiá giao dịch mua vào hoặc bán ra của hợp đồng hành quyền
Ngày đáo hạnNgày cuối cùng trong thời hạn hiệu lực hành quyền, điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể thực hiện hành quyền vào ngày này hoặc trước đó
Thời gian hành quyềnNgày mà quyền chọn được tiến hành hành quyền, có 2 kiểu là kiểu Mỹ và kiều châu Âu
Nếu bạn muốn tham khảo thêm các tùy chọn, hãy đọc bài viết Hợp đồng quyền chọn là gì?.