Hướng dẫn khai thác bitcoin

Binance
2020-11-26 04:06
Bitcoin lần đầu tiên được lên ý tưởng bởi Satoshi Nakamoto huyền thoại, người đã thiết kế phần mềm mã nguồn mở và mạng P2P mà trên đó blockchain Bitcoin được xây dựng. Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số được mã hóa dựa trên hình thức P2P.
Bitcoin sử dụng thuật toán mã hóa SHA256 và có tổng cộng 21 triệu khối. Thông thường, một khối được tạo sau mỗi 10 phút và phần thưởng được giảm đi một nửa sau mỗi 210.000 khối. Hiện tại, hầu hết các nhóm khai thác đều phân phối phí giao dịch cho các thợ đào ngoài phần thưởng khối.
Những gì bạn cần để bắt đầu khai thác:
1. Thiết bị khai thác: Máy khai thác, nguồn điện, cáp mạng và PC để quản lý máy khai thác.
2. Trong Binance Pool, hãy tạo một tài khoản khai thác và lấy địa chỉ IP của thợ đào.
Pool URL:
stratum+tcp://bs.poolbinance.com:3333
stratum+tcp://sha256.poolbinance.com:8888
(Các cổng được hỗ trợ 8888, 333, 1800, 443)
Tạo tên người dùng Worker
Trong Binance Pool, tên người dùng Worker được sử dụng để điền vào các biểu mẫu. Định dạng là <worker_username.miner_ID>.
Cấu hình khai thác:
1. Bật trình khai thác và kết nối nó với mạng giống như PC được sử dụng để quản lý công nhân.
2. Sử dụng phần mềm truy xuất IP để lấy địa chỉ IP của thợ đào.
3. Mở địa chỉ IP trên PC được sử dụng để quản lý trình khai thác và định cấu hình trình khai thác như hình dưới đây:
Xác nhận thông tin chính xác và an toàn. Sau đó bạn có thể kiểm tra lực tính của công nhân và kiếm lợi nhuận trong Binance Pool.
Mô tả thu nhập:
Thời gian kết toán thu nhập là 08:00 (UTC + 8) - 08:00 (UTC + 8) vào ngày hôm sau. Sau khi quyết toán thu nhập, nó sẽ được ghi có vào tài khoản Binance Pool.