Cách sử dụng Binance Loans

Binance
2020-09-14 07:14
Video hướng dẫn

Cách vay

1. Nhấp vào [Tài chính] - [Vay tiền mã hóa]. Để bắt đầu vay:
  • Chọn tài sản bạn muốn vay và nhập số tiền vay.
  • Chọn tài sản thế chấp và nhập số tiền thế chấp.
  • Chọn một kỳ hạn vay.
  • Sau khi xác nhận số tiền có thể vay, thế chấp, lãi suất, hoàn trả, v.v, hãy nhấp vào [Bắt đầu vay ngay].
2. Xác nhận tất cả thông tin tại cửa sổ bật lên Xác nhận Lệnh. Đọc kỹ và đồng ý với Thỏa thuận Dịch vụ vay của Binance và nhấp vào [Xác nhận].

Cách điều chỉnh tỷ số vay trên giá trị (LTV)

1. Nhấp vào [Lệnh đang tiến hành] - [Điều chỉnh LTV].
2. Để điều chỉnh LTV, bạn có thể di chuyển thanh LTV hoặc thêm/bớt số tiền thế chấp theo cách thủ công.
3. Nhấp vào [Thêm thế chấp] hoặc [Xóa thế chấp] để xác nhận việc điều chỉnh LTV.

Cách trả nợ

1. Nhấp vào [Lệnh đang tiến hành] - [Hoàn trả].
2. Bạn có thể nhập trực tiếp [Số tiền trả nợ] hoặc chọn tỷ lệ hoàn trả.
3. Xem lại thông tin chi tiết và nhấp vào [Xác nhận hoàn trả].
4. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận sau khi khoản hoàn trả đã được xử lý thành công.

Cách kiểm tra lệnh vay và lịch sử vay của tôi

1. Nhấp vào [Lệnh] - [Lịch sử vay]
2. Bạn có thể nhấp vào để mở tab [Lịch sử vay] để kiểm tra:
  • Lệnh vay
  • Lịch sử trả nợ
  • Lịch sử điều chỉnh LTV
  • Lịch sử thanh lý
  • Lịch sử vay

Phí thanh lý

Trong trường hợp thanh lý, bạn sẽ bị tính phí thanh lý 2% trên tổng số tiền đã vay.