Cách trả khoản vay

Binance
2020-02-05 02:57
1. Sau khi đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, tại phần “ví”, nhấp “ví futures”.
2. Sau khi bạn đã vào giao diện ví future, nhấp “thế chấp”.
3. Nhấp “hoàn trả”.
4. Nhập số tiền bạn muốn trả hoặc khoản nợ mà bạn muốn trả, sau đó nhấp “xác nhận trả”.
5. Sau khi trả nợ thành công, bạn sẽ nhìn thấy được lời nhắc của hệ thống.