Cách tuỳ chỉnh code giới thiệu Binance futures của bạn
Binance
2019-12-13 00:27
1. Truy cập link: https://www.binance.com/vn/futures/BTC_USDT và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn ở phía trên bên phải màn hình và nhấp vào “Referral” trên menu thả xuống.
2. Nhấp vào “tùy chỉnh”.
3. Nhập Code giới thiệu Binance Futures tùy chỉnh của bạn và nhấp vào “Xác nhận” để hoàn thành.
4. Hoàn thành! Bây giờ bạn có thể chia sẻ code này đến bạn bè của mình!