Cách chọn cặp giao dịch

Binance
2019-11-29 05:53
1. Chuyển đến giao diện giao dịch Futures và nhấp vào ký hiệu Hợp đồng Tương lai để mở hộp tìm kiếm.
2. Có 2 loại Hợp đồng Tương lai: Hợp đồng ký quỹ bằng USDⓈ và Hợp đồng ký quỹ bằng Coin. Chọn Hợp đồng Tương lai mà bạn muốn. Ví dụ: Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT, hãy nhấp vào [USDⓈ-M]. Ngược lại, nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng vĩnh cửu BTCUSD ký quỹ bằng Coin, hãy nhấp vào [COIN-M].
3. Chọn ký hiệu hợp đồng bạn muốn giao dịch. Bạn có thể sắp xếp tất cả hợp đồng trong danh sách dựa trên khối lượng giao dịch hoặc biến động giá trong 24 giờ.
4. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm Hợp đồng Tương lai theo loại tiền mã hóa cụ thể bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bạn tìm kiếm "XPR" thì tất cả hợp đồng XPR (theo quý hoặc vĩnh cửu) sẽ hiển thị trên menu thả xuống.