Cách dùng BNB để thanh toán tiền lãi trong tài khoản Cross Margin

Binance
2020-11-26 02:31
Giờ bạn có thể sử dụng BNB để thanh toán tiền lãi trong tài khoản Cross Margin của mình để được chiết khấu 5%.
Để bật chức năng này, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance và chuyển đến [Ví] - [Margin].
Toàn bộ tiền lãi phát sinh từ các khoản vay của bạn sẽ hiển thị trong cột [Tiền lãi] của tài sản BNB. Xin lưu ý rằng hệ thống sẽ không hiển thị tiền lãi của các token khác đã được tính trước khi bật chức năng này.
Để bật chức năng sử dụng BNB để thanh toán tiền lãi, hãy bật nút bên cạnh [Sử dụng BNB để thanh toán Tiền lãi].
Lưu ý:
Nếu bạn đã vay nhiều hơn một token, chức năng này sẽ áp dụng cho tất cả các token.
Nếu bạn sử dụng BNB để thanh toán tiền lãi của các khoản vay dùng để giao dịch Cross Margin, tất cả tiền lãi sẽ được tính bằng BNB bất kể số dư BNB bạn có trong tài khoản Cross Margin là bao nhiêu.
Để biết thêm thông tin về sử dụng BNB để giảm phí, vui lòng tham khảo Biểu phí.