Cách chuyển tiền sang tài khoản Hợp đồng tương lai

Binance
2019-09-23 08:58
Để bắt đầu giao dịch trên Binance Futures, trước tiên bạn cần chuyển tiền từ Ví Fiat và Spot sang Ví Futures. 
Xin lưu ý rằng Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng tương lai COIN-M không thể cùng chung một ví. Để chuyển tiền vào Ví Hợp đồng tương lai USDⓈ-M, hãy đảm bảo rằng bạn đang mở giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai USDⓈ-M. Ngược lại, để chuyển tiền vào Ví Hợp đồng tương lai COIN-M, hãy đảm bảo rằng bạn đang mở giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai COIN-M.

Cách chuyển tiền sang tài khoản Hợp đồng tương lai

1. Trên giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai, cuộn xuống để mục [Tài sản] ở phía dưới cùng bên phải màn hình của bạn. Tiếp theo, nhấp vào [Chuyển].
2. Chọn loại tài sản bạn muốn chuyển vào tài khoản Hợp đồng tương lai của mình. Binance Futures chấp nhận nhiều loại tài sản mã hóa làm tài sản thế chấp. Bạn có thể nạp các tài sản như USDT, BUSD hoặc các loại tiền mã hoá được hỗ trợ (như Bitcoin và Ethereum). Nhập số tiền và nhấn vào [Xác nhận].
3. Sau khi tài sản của bạn được chuyển thành công vào Ví Hợp đồng tương lai, bạn có thể kiểm tra số dư khả dụng trong mục [Tài sản].
4. Nếu bạn muốn chuyển số khả dụng trong tài khoản Hợp đồng tương lai sang Ví Fiat và Spot, hãy nhấp vào biểu tượng [Hoán đổi] để thay đổi đích đến của khoản tiền định chuyển. Nhập số tiền bạn muốn chuyển ra và nhấp vào [Xác nhận].