Cách chuyển tiền sang tài khoản hợp đồng Binance

Binance
2019-09-23 08:58
Để bắt đầu giao dịch hợp đồng trên Binance, bạn cần phải chuyển tiền từ ví spot sang tài khoản hợp đồng. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:
1. Sau khi tiến vào nền tảng hợp đồng Binance, vui lòng lựa chọn hợp đồng vĩnh cửu hay hợp đồng tương lai theo quý. Xin hãy lưu ý, hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng tương lai theo quý sử dụng tài khoản khác nhau. Nếu bạn chuyển tiền vào tài khoản hợp đồng vĩnh cửu thì bạn bắt buộc phải thao tác trên giao diện “giao dịch hợp đồng vĩnh cửu”. Ngược lại, nếu bạn muốn chuyển tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai theo quý thì bạn bắt buộc phải thao tác trên giao diện “giao dịch hợp đồng tương lai theo quý”.
2. Nhấp [Chuyển tiền].
3. Chọn loại tiền bạn muốn chuyển, sau đó nhập số tiền mà bạn muốn chuyển từ ví spot vào tài khoản hợp đồng, nhấp “Xác nhận”.
4. Sau khi tiền được chuyển thành công từ ví spot sang tài khoản hợp đồng, bạn có thể xem được số dư khả dụng trong tài khoản hợp đồng của bạn tại “Số dư margin”.
5. Nếu bạn muốn chuyển tiền trong tài khoản hợp đồng đến tài khoản spot, vui lòng nhấp biểu tượng chuyển để chuyển đổi tài khoản.
6. Chọn loại tiền bạn muốn chuyển từ tài khoản hợp đồng sang tài khoản spot, nhập số tiền và nhấp xác nhận.