Các khắc phục lỗi mã 2FA

Binance
2019-05-05 06:00
Nếu bạn nhận được thông báo "lỗi mã 2FA" sau khi nhập mã xác thực Google, vui lòng thử các giải pháp sau:
  • Đồng bộ thời gian trên điện thoại di động (để đồng bộ ứng dụng Google Authenticator) và máy tính (mà bạn đang dùng để đăng nhập).
  • Truy cập trang Đăng nhập của Binance bằng chế độ ẩn danh trên Google Chrome.
  • Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt.
  • Thay vào đó, hãy cố gắng đăng nhập từ Ứng dụng Binance.
Nếu không có gợi ý nào ở trên có thể giải quyết được vấn đề, bạn nên đặt lại Google Authenticator. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong Cách cài đặt lại xác thực Google 2FA hoặc Làm thế nào để đặt lại Google 2FA (bản điện thoại).