Cách để chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB
Binance
2018-04-24 13:34
1. Để bắt đầu, vui lòng di chuột vào [Ví] và bấm vào [Fiat and Spot]. Tìm nút [Chuyển sang BNB] để kiểm tra xem tài sản nào trên tài khoản của bạn có thể chuyển đổi sang BNB.
2. Kiểm tra nội dung bạn muốn chuyển đổi sang BNB và nhấp vào [Chuyển đổi].
3. Bạn có thể chọn [Lịch sử chuyển đổi] để xem lịch sử chuyển đổi của mình.
LƯU Ý:
  • Bạn có thể chuyển đổi bao nhiêu tài sản trong một lần chuyển đổi đều được.
  • Những token đã bị huỷ niêm yết sẽ không thể được chuyển đổi.
  • Bạn có thể thực hiện chuyển đổi số dư nhỏ sau mỗi 6 giờ.
  • Xin lưu ý rằng giá trị chuyển đổi do hệ thống đề xuất chỉ là ước tính. Số tiền bạn đã chọn sẽ được chuyển đổi sang BNB theo giá thị trường tại thời điểm bấm xác nhận chuyển đổi.
  • Nếu có biến động 5% (hoặc lớn hơn) trong thời gian chuyển đổi, vì lợi ích của người dùng, quá trình chuyển đổi sẽ không tiếp tục. Trong trường hợp đó, vui lòng thử lại để bắt đầu lại quá trình.
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao bạn lại có "bụi" trong ví, thì hãy tham khảo ngay bài viết của chúng tôi về các cuộc tấn công của "bụi" .