Trường hợp lừa đảo qua email
Binance
2018-03-25 01:51
Gần đây, một số người dùng ví ERC20 trong cộng đồng đã nhận được một email lừa đảo "Binance bật liên kết khoá bảo mật ERC20" được gửi dưới tên Binance.
Mục đích của email là đánh cắp khóa bảo mật của ví ERC20 của người dùng, cá nhân quản lý ví phải cẩn thận với mật khẩu liên quan của mình. Đừng tùy tiện gửi khóa bảo mật/private key/backup key của bạn, cẩn thận kẻo bị lừa.
Lưu ý: Đặc biệt cảm ơn những người đam mê trên cộng đồng đã thông báo kịp thời.