Giải thích về AMM, cổ phần, thu nhập và cách tính phí

Binance
2020-10-09 03:38
Công thức tính AMM (Automated Market Maker):
A
Hệ số đòn bẩy được dùng để làm trơn đường cong hàm số
D
Hằng số bất biến trong quá trình giao dịch, việc tăng phí giao dịch và tính thanh khoản sẽ khiến nó lớn hơn
n
Các loại tài sản trong giếng thanh khoản
xi
Loại tài sản thứ i
wi
Tỷ trọng giá trị của tài sản thứ i trong giếng thanh khoản (tính toán và chuẩn hóa với giá tương đối), tham số đặt trước, trọng số bằng nhau mặc định, wi=1/n
Công thức tính cổ phần giếng thanh khoản:
Cổ phần nhận được khi thế chấp = Tổng lượng hệ thống đã phân phát * (Số lượng tài sản người dùng thế chấp / Tổng lượng giếng thanh khoản)
Công thức tính thu nhập:
Thu nhập của người cung cấp tính thanh khoản: thu nhập từ phần phí giao dịch và giếng thanh khoản + thu nhập linh hoạt của loại tiền tệ này
Phần thu nhập từ phí sẽ được tính vào giếng thanh khoản theo thời gian thực sau khi giao dịch hoàn thành.
Phần thu nhập linh hoạt sẽ bắt đầu tính vào ngày thứ 2 sau khi thế chấp, ngày thứ 3 sẽ rót vào giếng thanh khoản. Khi người dùng loại bỏ cổ phần thì có thể thụ hưởng phần thu nhập này.
Phát sinh phí:
Trong giếng swap, mỗi giao dịch đều sẽ phát sinh phí tương ứng. Đồng thời, khi thao tác thêm/loại bỏ tài sản trong giếng swap, nếu phát sinh hành vi giao dịch (thêm tài sản, khi hệ thống căn cứ theo tỷ lệ để chia thành 2 loại tài sản; loại bỏ tài sản, nếu lựa chọn việc thu hồi 1 loại tiền tệ), thì sẽ phát sinh phí phải thanh toán.
Lưu ý:
Thao tác thêm/ loại bỏ quá thường xuyên, các yếu tố như phí xử lý, biến động giá, điểm trượt, đòn bẩy hàm số cố định… có thể khiến giá trị cổ phần bị hao mòn.