Làm sao để mở ví Binance Pay?

Binance
2021-04-15 06:17
Bạn có thể truy cập vào Ví Binance Pay bằng cách chọn [Ví] - [Pay]

Ví Binance Pay và ví Binance Card có giống nhau không?

Có. Nếu bạn có sử dụng Binance Card hẳn bạn sẽ nhận ra được Ví Binance Pay và Ví Binance Card thật sự gần như y hệt nhau. Các nguồn tiền vào và ra trong cả Binance Pay và Binance Card đều nằm chung trong một ví như nhau.