Cách sử dụng giao dịch Isolated Margin

Binance
2020-07-10 09:33
Video hướng dẫn

1. Đăng nhập

Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, rồi nhấp vào [Giao dịch] - [Margin].
Tìm kiếm cặp giao dịch, rồi cuộn xuống bảng giao dịch. Nhấp vào [Isolated 10x].
Lưu ý: Bạn có thể tham khảo bài viết [Các bước giao dịch Margin] hoặc nhấp vào [Hướng dẫn Margin] để tìm hiểu thêm về giao dịch Margin.

2. Chuyển tài sản thế chấp

Nhấp vào [Chuyển] để chuyển tài sản thế chấp đến hoặc chuyển tài sản thế chấp khỏi tài khoản Margin của bạn.

Trong cửa sổ thông báo Chuyển, hãy xác nhận chuyển tài sản từ [Ví Fiat và Spot] sang [Ví Isolated Margin]. Chọn đồng coin và nhập số lượng, rồi nhấp vào [Xác nhận].

3. Vay

Ngoài ra, nếu bạn muốn vay tài sản thế chấp, hãy nhấp vào [Vay].
Trong cửa sổ thông báo Vay/Hoàn trả, hãy chọn [Cặp] và [Coin] muốn vay. Nhập [Số tiền] và xác nhận tỷ lệ lãi suất theo giờ, rồi nhấp vào [Xác nhận vay].

4. Giao dịch

Sau khi chuyển hoặc vay tài sản thế chấp, bạn có thể bắt đầu giao dịch. Chọn loại lệnh (Lệnh Giới hạn, Lệnh Thị trường, Lệnh OCO hoặc Lệnh Stop Limit]) và phương thức giao dịch (Giao dịch bình thường, vay hoặc hoàn trả). Nhập [Giá] và [Số lượng] mua hoặc bán, rồi nhấp vào [Mua/Bán BTC].
Bạn cũng có thể chọn tính năng [Vay tự động] hoặc [Hoàn trả tự động] để thực hiện [Mua Margin] hoặc [Bán Margin]. Vui lòng tham khảo bài viết Cách sử dụng chức năng Vay & Hoàn trả một lượt nhấp để biết thêm thông tin về Vay + Giao dịch hoặc Hoàn trả + Giao dịch.

5. Hoàn trả

Sau khi ghi nhận lợi nhuận, bạn có thể hoàn trả khoản nợ của mình (số tiền đã vay + tiền lãi) bằng cách nhấp vào [Vay].
Trong cửa sổ thông báo Vay/Hoàn trả, hãy chuyển sang tab [Hoàn trả]. Chọn [Coin], rồi nhập [Số lượng] để hoàn trả, rồi nhấp vào [Xác nhận hoàn trả].
Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn trả bằng chính đồng coin mà bạn đã vay để giao dịch Cross Margin/Isolated Margin. Ví dụ: Nếu bạn vay 10 BTC, bạn cần phải hoàn trả 10 BTC (cộng với tiền lãi).

Cách xem tài sản và các khoản nợ phải thanh toán của tôi?

Bạn có thể xem tài sản và các khoản nợ phải thanh toán trong [Ví] - [Margin] - [Isolated]. Bạn có thể lọc cặp giao dịch bằng [Tìm kiếm đồng coin].
Bạn cũng có thể xem tỷ lệ rủi ro, giá trị vị thế và giá thanh lý trong tab [Vị thế].

Cách xem lịch sử đặt lệnh của tôi?

Nhấp vào [Lệnh] - [Lệnh Margin] - [Isolated].
Bạn có thể lọc lệnh theo loại lệnh, ngày, cặp giao dịch và các bên tham gia.