Hướng dẫn tìm ID giao dịch (TxID)

Binance
2021-05-14 07:50
Trong bài viết này, hãy lấy Binance làm ví dụ để xem cách kiểm tra ID giao dịch (TxID).
Nếu bạn nạp tiền vào Binance nhưng tiền không hiển thị, bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái giao dịch và TxID trên nền tảng bạn đã rút.

ID Giao dịch (TxID) là gì?

A ID giao dịch (TxID) hay hàm băm giao dịch là chuỗi ký tự duy nhất mà hệ thống cấp cho mỗi giao dịch đã được xác minh và thêm vào blockchain. Nói cách khác, TxID là mã số nhận dạng mà hệ thống gán cho mỗi giao dịch trên blockchain. Với TxID, bạn có thể tra cứu lịch sử nạp và rút tiền.

Làm thế nào để tìm TxID của tôi?

Bạn có thể tìm TxID từ nền tảng mà bạn đã rút tiền. Ví dụ: bạn có thể tìm TxID trong mục [Lịch sử giao dịch] trên Binance hoặc bằng các bước sau.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance. Nhấp vào [Ví] và chọn [Tổng quan] từ menu thả xuống.
2. Nhấn vào [Lịch sử giao dịch]. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ lịch sử nạp tiền hoặc rút tiền. Bạn có thể tìm TxID trong mục [TxID].
Bạn cũng có thể truy cập lịch sử giao dịch trong mục [Ví] - [Giao ngay] - [Lịch sử giao dịch] trên Ứng dụng Binance. Nhấn vào giao dịch có liên quan để tìm TxID.
Khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Binance về các vấn đề liên quan đến việc nạp hoặc rút tiền, bạn có thể cung cấp TxID của giao dịch cho đội ngũ CSKH để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn hiệu quả hơn.
Bạn cũng có thể nhấn vào TxID để xem trạng thái của giao dịch có liên quan trong trình khám phá blockchain đó. Xin lưu ý rằng tiền của bạn sẽ được chuyển về block có liên quan sau khi các node đã xác nhận giao dịch. Nếu nghẽn mạng, thời gian tiền về block có thể lâu hơn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Câu hỏi thường gặp dưới đây: