Làm thế nào để sử dụng chức năng Bảo vệ giá

Binance
2021-01-14 15:32
1. Bảo vệ giá là gì?
Sau khi bật Bảo vệ giá, nếu chênh lệch giữa Giá gần nhất và Giá đánh dấu của hợp đồng vượt quá ngưỡng đã đặt khi lệnh Stop Loss/Take Profit đạt đến giá kích hoạt, thì lệnh Stop Loss/Take Profit sẽ không được kích hoạt. Do đó chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Bảo vệ giá để tự bảo vệ bản thân khỏi các biến động bất thường của thị trường.
Xin chú ý rằng Bảo vệ giá chỉ có hiệu lực sau khi bật, và sẽ không có tác động lên cách lệnh trong quá khứ sau khi tắt, và ngược lại. Lệnh API sẽ không chịu tác động của Bảo vệ giá.
Xem ngưỡng trong Quy tắc giao dịch.
2. Làm thế nào để sử dụng chức năng Bảo vệ giá?
Chức năng Bảo vệ giá hiện đã được hỗ trợ trên Website lẫn Ứng dụng trên di động. Chức năng này sẽ áp dụng cho tất cả loại lệnh giao dịch, cho phép người dùng có thể chọn bật/tắt.
  • Web
Nhấn vào góc trên bên phải của giao diện giao dịch, chọn "Bảo vệ giá", và bật Bảo vệ giá.
Xin lưu ý rằng bạn cần đặt Bảo vệ giá riêng cho từng Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng Tương lai COIN-M.
  • Ứng dụng di động:
Nhấn vào góc trên bên phải của giao diện trên Ứng dụng di động, chọn "Tùy chọn", nhấn "Bảo vệ giá" rồi bật chức năng này.
Tương tự, người dùng cần phải bật Bảo vệ giá cho từng Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M Futures và COIN-M.