Hướng dẫn thay đổi email của tài khoản

Binance
2020-07-01 15:48
Nếu bạn muốn thay đổi email đã đăng ký cho tài khoản Binance, vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước bên dưới.
Sau khi đăng nhập vào tài khoản Binance, nhấn vào [Hồ sơ] - [Bảo mật].
Nhấn vào [Thay đổi] bên cạnh [Địa chỉ email]. Bạn cũng có thể truy cập thẳng tại đây.
Để thay đổi địa chỉ email đã đăng ký, bạn phải bật tùy chọn Xác thực qua Google và Xác thực qua SMS (2FA).
Xin lưu ý rằng sau khi thay đổi địa chỉ email, chức năng rút tiền khỏi tài khoản sẽ bị vô hiệu hóa trong 48 giờ vì lý do bảo mật.
Nếu bạn muốn tiếp tục, hãy nhấn vào [Tiếp theo].

Nếu bạn có thể truy cập email ban đầu:

1. Bạn cần xác minh địa chỉ email ban đầu. Nhấn vào [Nhấn để lấy mã] và nhập mã được gửi đến email.
2. Nhập địa chỉ email mới và mật khẩu. Xin lưu ý rằng địa chỉ email mới phải là địa chỉ email chưa được đăng ký cho bất kỳ tài khoản Binance nào.
3. Bạn cần xác minh email mới. Nhấn vào [Nhấn để lấy mã] và nhập mã được gửi đến email mới.
Bạn cũng cần xác minh thao tác này bằng tính năng xác minh 2FA.
4. Email của bạn đã được thay đổi thành công. Vui lòng đăng nhập bằng địa chỉ email mới.

Nếu bạn không thể truy cập email ban đầu:

1. Nhấn vào [Xác minh bảo mật không khả dụng?].
2. Đánh dấu vào hộp bên cạnh địa chỉ email và nhấn vào [Xác nhận đặt lại]. Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập mã xác minh từ các thiết bị 2FA có sẵn khác để xác nhận.
*Xin lưu ý rằng chức năng rút tiền có thể bị vô hiệu hóa trong 48 giờ dựa trên chi tiết yêu cầu của bạn.
3. Nhập địa chỉ email mới và mật khẩu. Xin lưu ý rằng địa chỉ email mới phải là địa chỉ email chưa được đăng ký cho bất kỳ tài khoản Binance nào.
Nhấn vào [Nhấn để lấy mã] và nhập mã được gửi đến email mới. Nhấn vào [Đặt lại ngay].
4. Sau khi hoàn tất quy trình xác minh, bạn có thể được yêu cầu trả lời các câu hỏi bảo mật và/hoặc hoàn tất quy trình xác minh khuôn mặt để xác nhận thêm danh tính dựa trên cấp độ Xác minh danh tính trong tài khoản của bạn.
Nhấn vào [Bắt đầu trả lời câu hỏi] và làm theo hướng dẫn để hoàn tất.
5. Nếu tài khoản của bạn đã hoàn tất quy trình xác minh Trung cấp trước đó, bạn sẽ cần hoàn tất xác minh khuôn mặt. Vui lòng quét mã QR bằng cách mở Ứng dụng Binance để hoàn tất trên thiết bị di động hoặc nhấn vào [Sử dụng máy tính để xác minh] trên máy tính.
6. Vui lòng không đội mũ, đeo kính hoặc sử dụng bộ lọc trong quá trình xác minh khuôn mặt. Đồng thời đảm bảo có đủ ánh sáng. Nhấn vào [Tiếp tục] khi bạn sẵn sàng.
7. Sau khi xác minh thành công, bạn có thể đóng Ứng dụng Binance và nhấn vào [Tôi đã hoàn tất quy trình này trên điện thoại] trên máy tính.

8. Yêu cầu bảo mật của bạn đã được gửi thành công. Vui lòng kiên nhẫn chờ và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

Nếu bạn không thể truy cập tài khoản:

1. Nhập email và mật khẩu tài khoản, sau đó nhấn vào [Đăng nhập].
2. Nhấn vào [Xác minh bảo mật không khả dụng?].
3. Đánh dấu vào hộp bên cạnh [(địa chỉ email của bạn) không khả dụng và tôi muốn thay đổi địa chỉ email.] và nhấn vào [Xác nhận đặt lại].
Bạn cũng có thể đặt lại thiết bị xác minh bảo mật tại đây, chẳng hạn như xác minh qua Google/SMS, nếu không khả dụng.
4. Nhập địa chỉ email mới. Xin lưu ý rằng địa chỉ email mới phải là địa chỉ email chưa được đăng ký cho bất kỳ tài khoản Binance nào.
Nhấn vào [Nhấn để lấy mã] và nhập mã được gửi đến email mới. Nhấn vào [Đặt lại ngay].
5. Sau khi hoàn tất quy trình xác minh, bạn có thể được yêu cầu trả lời các câu hỏi bảo mật và/hoặc hoàn tất quy trình xác minh khuôn mặt để xác nhận thêm danh tính dựa trên cấp độ Xác minh danh tính trong tài khoản của bạn.
Nhấn vào [Bắt đầu trả lời câu hỏi] và làm theo hướng dẫn để hoàn tất.
6. Nếu tài khoản của bạn đã hoàn tất quy trình xác minh Trung cấp trước đó, bạn sẽ cần hoàn tất xác minh khuôn mặt. Vui lòng mở Ứng dụng Binance để quét mã QR để hoàn tất trên thiết bị di động hoặc nhấn vào [Sử dụng máy tính để xác minh] trên máy tính.
7. Vui lòng không đội mũ, đeo kính hoặc sử dụng bộ lọc trong quá trình xác minh khuôn mặt. Đồng thời đảm bảo có đủ ánh sáng. Nhấn vào [Tiếp tục] khi bạn sẵn sàng.
8. Sau khi xác minh thành công, bạn có thể đóng Ứng dụng Binance và nhấn vào [Tôi đã hoàn tất quy trình này trên điện thoại] trên máy tính.

9. Yêu cầu bảo mật của bạn đã được gửi thành công. Vui lòng kiên nhẫn chờ và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu trong thời gian sớm nhất.