Cách giải quyết các vấn đề về lệnh (Trường hợp ngoại lệ)

Binance
2018-01-05 03:49
Thỉnh thoảng bạn có thể gặp phải lỗi đặt lệnh khi giao dịch trên Binance. Chúng tôi có thể chia lỗi thành hai loại:
1. Lệnh giao dịch của bạn không được thực hiện.
  • Hãy kiểm tra giá của lệnh đã chọn trong phần lệnh đang mở. Xác minh xem lệnh đã khớp với mức giá và khối lượng lệnh (mua vào/bán ra) của đối tác hay chưa.
  • Nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình thực hiện lệnh, hãy cân nhắc việc hủy lệnh từ phần lệnh đang mở và gửi lệnh mới ở mức giá cạnh tranh hơn. Để giải quyết nhanh chóng, bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng lệnh market.
2. Lệnh của bạn có nhiều vấn đề kỹ thuật hơn.
  • Các vấn đề như không thể hủy lệnh hoặc không thể ghi nhận đồng coin vào tài khoản cần được hỗ trợ thêm. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng và cung cấp ảnh chụp màn hình ghi lại:
    • Chi tiết lệnh
    • Bất kỳ mã lỗi hoặc thông báo ngoại lệ nào
Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản, rồi nhấp vào biểu tượng hỗ trợ ở góc dưới cùng bên phải.