Binance sẽ hỗ trợ staking cho Lisk (LSK)
Binance
2020-02-26 09:32

Xin chào các Binancians, 

Binance sẽ bổ sung hỗ trợ staking cho Lisk (LSK), bắt đầu từ ngày 27/02/2020 và sẽ phân phối phần thưởng staking của LSK như chi tiết dưới đây:

Chương trình phân phối staking của LSK hàng tháng

  • Bắt đầu từ 7:00 ngày 27/02/2020, Binance sẽ bắt đầu sao chụp ảnh trực tiếp số dư LSK của người dùng .
  • Phân phối Staking của LSK sẽ được tính như sau: 
    LSK được tạo bởi mỗi người dùng = Tổng phần thưởng staking của LSK nhận được bởi Binance * Tỷ lệ nắm giữ LSK của người dùng.
  • Tỷ lệ nắm giữ LSK = Trung bình số lượng LSK nắm giữ bởi người dùng/ tổng số trung bình LSK staking bởi Binance.
  • Người dùng phải giữ ít nhất 1 LSK để đủ điều kiện nhận phần thưởng staking.
  • Việc phân phối lần đầu các phần thưởng LSK staking sẽ được tính đến ngày  31/03/2020, với tổng số tiền được phân bổ bằng với phần thưởng staking được tích lũy trong các khoản nắm giữ ở giai đoạn này.
  • Phần thưởng LSK staking được tính toán hàng ngày và sẽ phân phối trước ngày 20 mỗi tháng.

Chuyển tiền của bạn đến tài khoản Binance từ bất cứ đâu và tận hưởng phần thưởng staking mà không yêu cầu thao tác phức tạp nào. Các đồng tiền thưởng staking khác được Binance hỗ trợ có thể được tìm thấy trên Trang chủ Stakes tại đây.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

26/02/2020

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance