Binance thêm các cặp giao dịch ký quỹ cho XTZ
Binance
2019-11-26 07:32

Xin chào các Binancians,

Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance đã bổ sung các cặp tài sản và giao dịch sau:

Tài sản ký quỹ mới: XTZ

Tài sản vay mới: XTZ

Các cặp ký quỹ mới: XTZ/BTC, XTZ/USDT

Để biết danh sách tất cả các tài sản được hỗ trợ và các cặp giao dịch cho giao dịch ký quỹ, vui lòng tham khảo: Dữ liệu ký quỹ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

26/11/2019

 

Kết nối với chúng tôi: 

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceVietnamese/

Telegram: https://t.me/BinanceVietnamese

Twitter: https://twitter.com/binance