Cách kích hoạt tài khoản Margin trên Binance
Binance
2019-07-05 05:08
Mở tài khoản Margin trên nền tảng Binance cho phép giao dịch tài sản bằng tiền mã hóa. Giao dịch Margin cho phép bạn sử dụng số tiền mã hóa lớn hơn để đầu tư với một khoản phí tiền vay.
1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, di chuột qua [Giao dịch], rồi nhấp vào [Ký quỹ] để đến trang Giao dịch Margin.
2. Xem video hướng dẫn và nâng cao hiểu biết của bạn về giao dịch Margin để hoàn thành bài kiểm tra sau đó. Bằng cách này, bạn đã có thể chuẩn bị kĩ càng để bứt phá!
3. Bạn phải trả lời chính xác tất cả các câu hỏi để mở tài khoản Margin trên Binance.
4. Tất cả những gì còn lại là chuyển tiền vào tài khoản Margin của bạn và bắt đầu giao dịch! Để được giải thích chi tiết hơn, hãy xem:
Lưu ý:
● Để nâng cao bảo mật cho tài khoản, bạn cần bật 2FA trước khi mở tài khoản Margin.
● Giao dịch Margin dành cho tối đa 10 tài khoản phụ.