Làm cách nào để sử dụng tính năng tài khoản phụ?
Binance
2018-12-06 08:37
1. Tôi có quyền truy cập vào tính năng tài khoản phụ không?
Đối với người dùng tài khoản doanh nghiệp cũng như người dùng tài khoản cá nhân VIP1 (hoặc cao hơn), tính năng tài khoản phụ sẽ bật sau khi người dùng hoàn tất quá trình xác thực hai yếu tố.
2. Tôi có thể làm gì trong tài khoản chính?
Quản lý tài khoản
Bạn có thể nhấp vào nút 【Tạo tài khoản phụ】 và tạo tối đa 1.000 tài khoản phụ.
Khi bạn tạo tài khoản phụ, hệ thống sẽ yêu cầu bạn điền một địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản phụ. Email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ đó. Chỉ sau khi bạn hoàn tất quá trình xác nhận qua email, tài khoản phụ đó mới được kích hoạt.
Bạn có thể chọn "Đóng băng" và "Ngừng đóng băng" tất cả các chức năng của từng khoản phụ cá nhân bất kỳ lúc nào cần thiết. Bạn cũng có thể trực tiếp thay đổi mật khẩu của tài khoản phụ từ tài khoản chính.
Quản lý Tài sản
Bạn có thể kiểm tra số dư (bằng BTC hoặc USD) của tài khoản chính và tất cả tài khoản phụ.
Bạn có thể nhấp vào 【Chuyển giao】để nhanh chóng chuyển giao tài sản giữa tài khoản chính và tài khoản phụ mà không mất bất kỳ khoản phí nào.
Quản lý lệnh
Tại đây, bạn có thể kiểm tra tất cả【Lệnh đang mở】,【Lịch sử đặt lệnh】và 【Lịch sử giao dịch】của mọi tài khoản phụ. Bạn cũng có thể lọc lịch sử theo ngày và cặp giao dịch.
Lịch sử chuyển
Bạn có thể kiểm tra lịch sử chuyển tiền của tất cả các tài khoản bằng cách chọn "chuyển từ" hoặc "chuyển đến".
Lịch sử đăng nhập
Bạn có thể kiểm tra lịch sử đăng nhập theo ngày, địa chỉ IP và vị trí của tất cả các tài khoản phụ.
3. Tôi có thể làm gì với tài khoản phụ?
Trong lần đầu đăng nhập, bạn sẽ được nhắc liên kết tài khoản đó bằng phương thức 2FA (Xác thực 2 yếu tố). Bạn có thể kiểm tra lịch sử đăng nhập thiết bị và lịch sử phân bổ coin/token của từng tài khoản phụ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo khóa riêng tư API để bắt đầu giao dịch API.
4. Tất cả các tài khoản phụ có được hưởng mức chiết khấu phí giao dịch giống như tài khoản chính hay không?
Hạng VIP và mức chiết khấu tương ứng sẽ được xác định theo tổng khối lượng giao dịch của tất cả các tài khoản phụ và tài khoản chính để bạn có thể giao dịch với mức phí ưu đãi hơn.
5. Cách tính phần thưởng giới thiệu giao dịch của tài khoản phụ?
Khối lượng giao dịch của tất cả các tài khoản phụ sẽ được tính vào tài khoản chính và phần thưởng giới thiệu của tài khoản phụ sẽ được hoàn trả vào tài khoản chính của người giới thiệu.
6. Tài khoản phụ của tôi có cùng giới hạn lệnh API không?
Có, giới hạn lệnh API của mỗi tài khoản phụ giống với giới hạn của tài khoản chính là 10 lệnh/giây và 200.000 lệnh/24 giờ.