Hướng dẫn cài đặt thư của Binance vào danh sách trắng (whitelist)
Binance
2018-01-31 06:14
1. Dùng Outlook
Bước 1: Đăng nhập vào Outlook (sử dụng trình duyệt web)
Bước 2: Tắt phần thử beta.
Bước 3: Vào phần cài đặt (hình bánh xe bên góc phải), nhấp tùy chọn.
Bước 4: Vào phần safe mailing lists.
Bước 5: Thêm những địa chỉ email này vào và lưu lại.
 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@sendgrid.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • notifications@post.binance.com
2. Gmail
Bước 1: Đăng nhập vào Gmail.
Bước 2: Vào phần Setting – Cài đặt phía góc trên bên phải.
Bước 3: Vào phần “Bộ lọc và địa chỉ bị chặn”.
Bước 4: Tạo một filter mới.
Bước 5: Thêm những địa chỉ email vào ô “Từ” và ấn tạo bộ lọc:
Thực hiện với những email dưới:
 • do-not-reply@binance.com
 • donotreply@directmail.binance.com
 • do-not-reply@post.binance.com
 • do-not-reply@sendgrid.binance.com
 • do_not_reply@mailer.binance.com
 • notifications@post.binance.com
Bước 6: Tích vào ô “Không bao giờ gửi thư này tới thư rác” rồi ấn tạo bộ lọc.