Tại sao khoản tiền tôi gửi đi vẫn chưa ghi nhận?
Binance
2018-01-03 06:02
Tại sao khoản tiền tôi gửi đi vẫn chưa ghi nhận?
Chuyển tài sản (quỹ) từ tài khoản Binance của bạn sang một sàn giao dịch hoặc ví khác bao gồm ba bước:
  • Rút tiền từ nền tảng khác bên ngoài
  • Xác nhận mạng lưới Blockchain
  • Binance có ghi nhận số tài sản (quỹ) vào tài khoản của bạn
Khi việc rút tài sản được đánh dấu là “hoàn tất” hoặc “thành công” trong nền tảng mà bạn đang rút tiền mã hoá có nghĩa là giao dịch đã được đăng thành công tới mạng lưới blockchain. Tuy nhiên, để giao dịch cụ thể đó được xác nhận, vẫn sẽ mất một khoảng thời gian và thậm chí lâu hơn để số tiền cuối cùng được ghi nhận tại ví mà người dùng muốn gửi tiền đến. Số lượng lần "xác nhận mạng lưới" bắt buộc là khác nhau đối với các blockchain khác nhau.
Ví dụ:
  • Alice muốn gửi 2 BTC vào ví Binance của mình. Bước đầu tiên để thực hiện là tạo một giao dịch chuyển tiền từ ví cá nhân của cô ấy vào sàn Binance.
  • Sau khi tạo giao dịch, Alice cần đợi xác nhận của mạng lưới. Cô ấy sẽ có thể thấy khoản tiền gửi đang chờ xử lý trên tài khoản Binance của mình.
  • Số tiền sẽ ở trạng thái không khả dụng trong thời gian ngắn, cho đến khi hoàn tất việc gửi tiền (1 lần xác nhận mạng).
  • Nếu Alice quyết định rút hết khoản tài sản (quỹ) này, Alice cần đợi 2 lần xác nhận của mạng lưới.
Với khả năng cao xảy ra tắc nghẽn mạng sẽ dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong việc xử lý giao dịch. Bạn có thể sử dụng ID giao dịch (TxID) để tra cứu trạng thái chuyển tài sản của mình bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain .
  • Nếu giao dịch vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn bởi các nút mạng blockchain, vui lòng đợi và thử lại sau.
  • Nếu giao dịch chưa được xác nhận bởi mạng blockchain, nhưng đã đạt đến số lượng xác nhận mạng tối thiểu được chỉ định bởi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ Hỗ trợ của Binance và tạo ticket có kèm TxID, tên coin/tên token, số tiền gửi và thời gian chuyển. Vui lòng đảm bảo bạn đã cung cấp thông tin chi tiết nêu trên để nhân viên Dịch vụ khách hàng có thể hỗ trợ bạn kịp thời.
  • Nếu giao dịch được xác nhận bởi blockchain nhưng không được ghi nhận vào tài khoản Binance của bạn, vui lòng cung cấp cho chúng tôi TxID, tên token, số tiền gửi và thời gian chuyển .

2. Làm cách nào để kiểm tra trạng thái giao dịch trên blockchain?
Đăng nhập vào Binance.com, nhấp vào [Ví] - [Tổng quan] - [Lịch sử giao dịch] để tìm hồ sơ rút tiền mã hoá của bạn.
Sau đó bấm vào [TxID] để kiểm tra chi tiết giao dịch.