Niêm yết một đồng coin lên Binance.com
Binance
2017-07-27 03:19
Để niêm yết đồng coin của bạn trên Binance.com, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để gửi đơn đăng ký niêm yết.
1. Truy cập trang đăng ký, rồi điền thông tin cơ bản về dự án của bạn. Nhấp vào [Tiếp theo] để tiếp tục.
2. Nhấp vào liên kết để hoàn tất thông tin bổ sung bắt buộc trong Đơn đăng ký niêm yết trên Binance.
Sau khi bạn hoàn tất, tải lên tất cả thông tin, vui lòng đánh dấu vào ô phía trên và nhấp vào [Tiếp theo] để gửi đơn đăng ký của bạn.
*Lưu ý: Binance nhận được rất nhiều đơn đăng ký, đồng thời quyết định niêm yết phải trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt. Vì vậy, xin hãy kiên nhẫn sau khi gửi đơn đăng ký của bạn.