Sử dụng BNB trả phí giao dịch
Binance
2017-07-10 09:22
Sử dụng BNB trả phí giao dịch
BNB (Binance Coin) là token tiện ích được tạo ra vào năm 2017. Đây là loại tiền mã hóa giúp hệ sinh thái Binance vận hành và chiết khấu phí giao dịch cho người dùng. Bạn có thể sử dụng BNB để giao dịch và thanh toán phí giao dịch trên sàn giao dịch Binance, Binance DEX, Binance Chain và Binance Smart Chain.
Khi giữ BNB, bạn có thể được chiết khấu một khoản đáng kể nếu sử dụng BNB để thanh toán phí giao dịch.
Chiết khấu phí giao dịch BNB được tính dựa trên số năm kể từ khi Binance thành lập vào tháng 7 năm 2017. Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết mức chiết khấu:
Thời gian kể từ khi Binance thành lập Năm đầu tiênNăm thứ 2Năm thứ 3Năm thứ 4Năm thứ 5
Tỷ lệ chiết khấu50%25%25%6,75%Không chiết khấu
LƯU Ý: “Thời gian” không phải là thời gian bạn đăng ký tài khoản.
Câu hỏi thường gặp
1. Làm thế nào để chuyển BNB sang các loại coin khác?
Ví dụ: nếu bạn giao dịch BNB để nhận ETH, hệ thống của chúng tôi sẽ tính phí dựa trên tỷ giá hối đoái của ETH so với BNB theo giá thị trường, dựa trên giá thị trường của ETH/BTC và BNB/BTC.
Tỷ giá hối đoái của ETH/BNB = ETH/BTC[giá thị trường] /(BNB/BTC [giá thị trường]).
Xin lưu ý rằng Binance cập nhật giá thị trường mỗi giây. Bạn nên tham khảo lịch sử giao dịch để biết khoản phí cuối cùng.
2. Tôi có thể bật/tắt chức năng [Sử dụng BNB để trả phí giao dịch] không?
Bạn có thể bật/tắt chức năng này bất cứ lúc nào trong [Hồ sơ] - [Bảng điều khiển]. Cuộn xuống [Mức phí giao dịch của bạn] để bật hoặc tắt nút bên cạnh [Sử dụng BNB để trả phí giao dịch (chiết khấu 25%)].
Bạn cũng có thể xem trạng thái hiện tại của chức năng này trên các trang giao dịch Spot và Hợp đồng tương lai.
3. Phí giao dịch BNB được tính như thế nào?
Khi bạn bật chức năng [Sử dụng BNB để trả phí giao dịch], bạn có thể được chiết khấu phí giao dịch. Nếu bạn tắt chức năng này, Binance sẽ tính 100% phí giao dịch. Vui lòng tham khảo Biểu phí của Binance để biết thêm chi tiết về phí giao dịch và phí nạp/rút tiền.
4. Nếu tôi đã bật chức năng [Sử dụng BNB để trả phí giao dịch] nhưng số dư BNB trên tài khoản của tôi không đủ thì điều gì sẽ xảy ra?
Nếu số dư BNB trên tài khoản của bạn không đủ, phí sẽ được khấu trừ theo Biểu phí của Binance.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng BNB để trả Lãi trong tài khoản Margin, bạn có thể truy cập Cách sử dụng BNB để trả Lãi trong tài khoản Margin để biết thêm chi tiết.