Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Vĩnh cửu 1000SHIB ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25X

Binance
2021-05-11 03:47
Thân gửi các Binancian,
Binance Futures sẽ triển khai Hợp đồng Vĩnh cửu 1000SHIB ký quỹ bằng USDT với đòn bẩy lên đến 25X vào lúc 20:00 ngày 10/05/2021 (Giờ Việt Nam).
Xin lưu ý: Hợp đồng tương lai Vĩnh cửu 1000SHIB là các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT và sử dụng USDT làm tài sản thế chấp. Giá trị danh nghĩa của hợp đồng 1000SHIBUSDT là 1.000 SHIB trên mỗi hợp đồng. Giá chỉ số cơ bản của 1000SHIBUSDT gấp 1000 lần giá của chỉ số giao ngay (spot) SHIB/USDT.
Thông tin thêm:
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng cho cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ sẽ không phản ánh lợi nhuận của tương lai. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Thông tin cung cấp ở đây không nên được xem là lời khuyên tài chính hay lời khuyên đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng các chiến lược giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
10/05/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.