Thông báo đến người dùng API về việc xoá WAPI Endpoint

Binance
2021-04-13 11:06
Thân gửi các Binancian,
Để tối ưu hóa hiệu suất API và cung cấp dịch vụ giao dịch tốt hơn cho người dùng API của chúng tôi, Binance sẽ huỷ niêm yết tất cả các endpoint WAPI khỏi Binance API vào lúc 07:00 AM ngày 01/08/2021 (Giờ Việt Nam). Thông tin về endpoint WAPI sẽ bị xóa khỏi Tài liệu Binance API vào khoảng 07:00 AM ngày 13/04/2021 (Giờ Việt Nam).
Để đảm bảo các chiến lược giao dịch của bạn không bị ảnh hưởng, tất cả người dùng API được khuyến khích nâng cấp bot giao dịch lên endpoint SAPI càng sớm càng tốt.
Thông tin chi tiết về các endpoint WAPI sẽ bị xóa:
Trạng thái hệ thống
GET /wapi/v3/systemStatus.html
Rút tiền
POST /wapi/v3/withdraw.html
Lịch sử nạp tiền
GET /wapi/v3/depositHistory.html
Lịch sử rút tiền
GET /wapi/v3/withdrawHistory.html
Địa chỉ nạp tiền
GET /wapi/v3/depositAddress.html
Trạng thái tài khoản
GET /wapi/v3/accountStatus.html
Trạng thái giao dịch Tài khoản API
GET /wapi/v3/apiTradingStatus.html
DustLog
GET /wapi/v3/userAssetDribbletLog.html
Chi tiết tài sản
GET /wapi/v3/assetDetail.html
Phí giao dịch
GET /wapi/v3/tradeFee.html
Truy vấn Danh sách tài khoản phụ
GET /wapi/v3/sub-account/list.html
Truy vấn Lịch sử chuyển tài sản Spot tại tài khoản phụ
GET /wapi/v3/sub-account/transfer/history.html
Chuyển tài sản Spot tại tài khoản phụ
POST /wapi/v3/sub-account/transfer.html
Truy vấn Tài sản Tài khoản phụ
GET /wapi/v3/sub-account/assets.html
Thông tin về các endpoint SAPI:
Trạng thái hệ thống
GET /sapi/v1/system/status
Rút tiền
POST /sapi/v1/capital/withdraw/apply
Lịch sử nạp tiền
GET /sapi/v1/capital/deposit/hisrec
Lịch sử rút tiền
GET /sapi/v1/capital/withdraw/history
Địa chỉ nạp tiền
GET /sapi/v1/capital/deposit/address
Trạng thái tài khoản
GET /sapi/v1/account/status
Trạng thái giao dịch Tài khoản API
GET /sapi/v1/account/apiTradingStatus
DustLog
GET /sapi/v1/asset/dribblet
Chi tiết tài sản
GET /sapi/v1/asset/assetDetail
Phí giao dịch
GET /sapi/v1/asset/tradeFee
Truy vấn Danh sách tài khoản phụ
GET /sapi/v1/sub-account/list
Truy vấn Lịch sử chuyển tài sản Spot tại tài khoản phụ
GET /sapi/v1/sub-account/sub/transfer/history
Chuyển tài sản Spot tại tài khoản phụ
POST /sapi/v1/sub-account/universalTransfer
Truy vấn Tài sản Tài khoản phụ
GET /sapi/v3/sub-account/assets
Để biết thêm thông tin: Tài liệu SAPI
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ nỗ lực hết sức để chọn ra những đồng coin chất lượng cao nhất, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
Đội ngũ Binance
13/04/2021
Giao dịch tại mọi thời điểm với ứng dụng tiền mã hoá phiên bản di động của Binance
Theo dõi chúng tôi trên
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
Binance có toàn quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.